Työväen Urheilun ja liikunnan estejuoksu : TUL:n kohtalo ja muuttunut rooli liikunnan järjestömuutoksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125836
Title: Työväen Urheilun ja liikunnan estejuoksu : TUL:n kohtalo ja muuttunut rooli liikunnan järjestömuutoksissa
Author: Tierala, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712125836
http://hdl.handle.net/10138/229579
Thesis level: master's thesis
Discipline: Poliittinen historia
Political History
Politisk historia
Abstract: Tutkimuksen aiheena on Työväen Urheiluliitto, nykyisin Työväen Urheilu ja Liikunta, TUL, sekä sitä koetelleet muutokset. Tutkimus käsittelee suomalaisen työväen liikunnan kestävyyttä ja muutoksia ja pyrkii sijoittamaan ne historialliseen kontekstiinsa. Historiallinen konteksti ja tarkastelun alla olevat useat muutokset luovat pohjaa varsinaisen tarkemman analyysin alla olevaa 1993 tapahtunutta suurta järjestömuutosta ja Suomen Liikunnan ja Urheilun, SLU, syntyä varten. Tutkimus selvittää kuinka TUL:n aatteellinen perintö ja sen ylläpitäminen näkyivät järjestön omissa julkisissa kannanotoissa TUL-lehdessä vuosina 1989-1994 suhteessa SLU:n syntyyn. Työväen urheilu ponnisti Suomeen 1800-luvun jälkipuoliskolla samalla kun muutkin liikuntamuodot alkoivat kasvattaa suosiotaan Suomessa. Liikunta oli ennen työläisurheilun yleistymistä mielletty pitkälti ylempien kansanosien vapaa-ajan huviksi. Työläisurheilussa kuitenkin haluttiin korostetusti tuoda liikunnan kasvatuksellisia mahdollisuuksia esiin ja muokata näin kehittyvää ja kasvavaa työläisnuorisoa. Suomalaisessa työväen urheilussa aatteellisuus oli hyvin voimakkaasti läsnä ja sen tavoitteet ja arvot kiinnitettiin vastaamaan laajemman työväenluokan tavoitteita. Luokkataisteluoppi ja tasa-arvon tavoittelu lisättiin suoraan osaksi työväen urheilun ohjelmaa. Suomen liikuntakulttuurissa TUL sekä sen porvarillinen vastinpari Suomen Voimistelu- ja Liikuntaliitto, SVUL, ovat luoneet pitkäaikaisen kilpakumppanuussuhteen. Tämä vastakkainasettelu ja siitä syntynyt kilpailu ajoivat suomalaista urheilua ja jopa arjen liikuntaa kahteen erivään suuntaan. Taustalla vaikutti kipeä sisällissota ja siitä syntyneet syvä haavat. Talvisota yhdisti myös näitä kahta järjestöä ja vähensi hetkellisesti niiden erimielisyyksiä, muuta sotien jälkeen poliittinen ilmapiiri muuttui ja vaikutti myös näiden kahden kilpailijan väleihin. Koko Suomen itsenäisyyden aika, lukuun ottamatta lyhyttä talvisodan aikaista yksimielisyyttä, heijastuu suomalaiseen urheilu- ja liikuntakulttuuriin jyrkän kahtiajakautuneena TUL:n ja SVUL:n välille. Vasta 1989 alkanut prosessi SLU:n perustamiseksi ja lopulta 1994 sen toiminnan alkaminen poistivat tämän vastakkaisasettelun.
Subject: Työväen Urheilu ja Liikunta
Työväen Urheiluliitto
TUL
SVUL
TUL-lehti
SLU
urheilujärjestö
liikuntapolitiikka
liikuntakulttuuri
Subject (yso): liikunta
urheilu
työväenlehdet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record