Utilizing Value Chain Analysis to Understand the Challenges of Tomato Farmers in Ghana: A Case Study of Matsekope

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor.author den Broeder, Chantal fi
dc.date.accessioned 2017-12-15T06:04:48Z
dc.date.available 2018-01-09 fi
dc.date.available 2017-12-15T06:04:48Z
dc.date.issued 2018-01-19 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3288-8 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/229612
dc.description.abstract ABSTRACT The first objective of this dissertation is to identify and analyze the challenges encountered by Ghanaian tomato farmers when they cultivate and sell their crop. Set within the context of low, national productivity in the tomato sector, this dissertation focuses on a case study of the village of Matsekope, located in one of the three main tomato-producing regions in Ghana. Both the cultivation and selling processes are analyzed because they are interlinked - tomatoes are cultivated in order to be sold, while markets provide the incentive for and possibly influence cultivation practices. This research utilizes value chain analysis (VCA) - input, output, geographical destination, governance and institutions - since it allows for a detailed study about the development of a commodity from the initial stages of production or cultivation to the eventual sale on the market. By utilizing VCA, this research also addresses a second objective, which is to contribute to the current debate concerning the parameters of VCA research. In other words, to see if every process and actor from input to the end-use product ought to be included in VCA, or if rather only specific segments and actors along the chain can be analyzed. While information on input, output and the geographical destination of tomatoes proved to be integral parts to this value chain, the governance and institutions portion of the analysis (utilizing the Kaplinsky and Morris model) was key to obtaining a better understanding about how and why the value chain was operating as it was, and more specifically why farmers were encountering certain challenges. These challenges were namely obtaining access to credit, farming irrigation, input supply (tractor services) and improved cultivation practices, as well as difficult price negotiations with traders, limited access to markets, and price fluctuation throughout the season. The overall picture that evolved was a complex set of relationships between actors and their respective rules or legislation. In addition, utilization of VCA in this research also demonstrated that it can be used as an analytical framework to focus on a specific segment and set of actors within a larger value chain, and that the departing point of analysis does not necessarily have to be the global firm. Keywords: value chain analysis, governance, Ghana, farmers, tomato sector en
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Tämän tutkielman ensimmäisenä tavoitteena on tunnistaa ja analysoida Ghanan tomaatinviljelijöiden sadon kasvattamiseen ja myyntiin liittyviä haasteita. Maan tomaatintuotannon tuottavuus on alhainen, ja sitä taustaa vasten tässä tutkielmassa keskitytään Matsekopen kylän tapaustutkimukseen. Kylä sijaitsee yhdellä Ghanan kolmesta suuresta tomaatintuotantoalueesta. Tutkielmassa analysoidaan sekä viljely- että myyntiprosessia, koska ne kytkeytyvät toisiinsa: tomaatteja viljellään myyntiin, ja toisaalta markkinat muodostavat kannustimen viljelykäytännöille ja mahdollisesti myös vaikuttavat niihin. Tutkimuksessa käytetään arvoketjuanalyysia (VCA) – panos, tuotos, maantieteellinen määränpää, hallintotapa ja instituutiot – sillä tällä menetelmällä saadaan yksityiskohtainen kuva hyödykkeen kehityksestä tuotannon tai viljelyn alkuvaiheista aina sen lopulliseen myyntiin markkinoilla. Arvoketjuanalyysin ansiosta tällä tutkimuksella edistetään myös toista tavoitetta, joka palvelee osaltaan arvoketjuanalyysin tutkimuksen parametreista parhaillaan käytävää keskustelua. Toisin sanoen tarkastellaan sitä, olisiko arvoketjuanalyysiin sisällytettävä jokainen prosessi ja toimija aina panoksesta lopputuotteeseen, vai voidaanko analysoida vain tietyt, ketjuun sijoittuvat segmentit ja toimijat. Tiedot panoksesta, tuotoksesta ja tomaattien maantieteellisestä määränpäästä osoittautuivat erottamattomaksi osaksi kyseistä arvoketjua, mutta hallintotapaa ja instuutioita koskeva analyysin osuus (käyttäen Kaplinskyn ja Morrisin mallia) avasi tien parempaan ymmärrykseen siitä kuinka ja miksi arvoketju toimi niin kuin se toimi ja etenkin miksi viljelijät kohtasivat juuri niitä haasteita kuin he kohtasivat. Nämä haasteet nimittäin koskivat luotonsaantia, kasteluviljelyä, panosten tarjontaa (traktoripalvelut) ja parempia viljelymenetelmiä sekä kauppiaiden kanssa käytäviä vaikeita hintaneuvotteluja, rajoitettua markkinoille pääsyä ja viljelykauden aikaista hintojen vaihtelua. Kokonaiskuvaksi jäi monimutkainen suhteiden verkosto toimijoiden ja heitä koskevien sääntöjen ja lainsäädännön välillä. Arvoketjuanalyysin käyttö tässä tutkimuksessa osoitti niin ikään, että analyysi soveltuu pitkähkön arvoketjun yksittäisen segmentin ja toimijajoukon analyyttiseksi viitekehykseksi ja ettei analyysin lähtökohtana tarvitse välttämättä olla maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö. Asiasanat: arvoketjuanalyysi, hallintotapa, Ghana, maanviljelijät, tomaattien tuotanto fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3287-1 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2017, 2343-273X fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2343-2748 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject fi
dc.title Utilizing Value Chain Analysis to Understand the Challenges of Tomato Farmers in Ghana: A Case Study of Matsekope en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Koponen, Juhani fi
dc.opn Apusigah, Agnes Atia fi
dc.type.dcmitype Text fi

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
UTILIZIN.pdf 2.429MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot