Occupational immediate sensitization to chemicals : with special reference to diagnostic skin tests and contact urticaria

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3921-4
Title: Occupational immediate sensitization to chemicals : with special reference to diagnostic skin tests and contact urticaria
Author: Helaskoski, Eva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Clinicum, Department of Public Health
Finnish Institute of Occupational Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-02-02
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3921-4
http://hdl.handle.net/10138/229659
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The aim of this thesis was to assess the diagnostic procedures of occupational immediate allergic diseases and evaluate the feasibility of skin tests. Occupational contact urticaria was given particular attention. The concomitant occurrence of immediate allergic skin and airway diseases was also investigated. The study was based on a retrospective review of the patient material of the occupational medicine clinic at the Finnish Institute of Occupational Health for the period 1.1.1990–31.5.2011. Positive skin prick tests were noted for organic acid anhydrides, isocyanates, epoxy resins, persulfates, chloramine T, chlorhexidine, and aziridine. Amine hardeners, formaldehyde, glutaraldehyde, paraphenylene-diamine, methacrylates and colophonium all induced sporadic, small prick test reactions with doubtful clinical relevance. Ethanolamines, pyrocatechol, ammonium thioglycolate and glyoxal did not induce any positive prick test reactions during the study period. Of the 291 diagnoses of immediate allergic skin diseases, contact urticaria was diagnosed in 232 cases and protein contact dermatitis in 59 cases. Flour, grains and animal feed were the most common cause, followed by cow dander and natural rubber latex. Exposure to chemicals was the cause of contact urticaria in 14% of the patients. A concomitant airway disease caused by the same work-related agent was diagnosed in 46% of the patients with contact urticaria or protein contact dermatitis. Conclusions: Diagnostics of immediate allergic diseases induced by the occupational environment are challenging and there is a strong need for standardized allergen extracts, established test methods and confirmed guidelines for diagnostics. IgE-mediated sensitization seems to play a significant role in the development of occupational allergic diseases for a selected group of chemicals, and for these chemicals skin prick tests can be of substantial value in the diagnostics. The results should still be interpreted cautiously, and data on exposure, clinical symptoms and results in other clinical tests should be taken into account. For a considerable amount of chemicals, the role of specific IgE in the development of allergic symptoms remains uncertain, and the value of skin prick testing in the diagnostics is limited. Early identification of potential immediate sensitizers in the workplace is important to prevent long-lasting health effects and loss of work ability. Immediate sensitization to chemicals can be prevented by substituting harmful agents, using appropriate working methods and adequate protective equipment, and educating workers. Concurrent allergic airway diseases are quite common in patients with immediate allergic skin diseases, and preventive measures should comprise both skin and airway protection.Väitöskirjatyön tavoitteena oli arvioida työperäisten välittömien allergisten sairauksien diagnostisia käytäntöjä ja ihopistokokeiden soveltuvuutta diagnostiikassa. Kosketusurtikariaan kohdistettiin erityistä huomiota ja lisäksi tutkimme välittömien allergisten iho- ja hengitystiesairauksien samanaikaista esiintymistä. Tutkimus perustui Työterveyslaitoksen työlääketieteen klinikan potilasaineistoon ajanjaksolta 1.1.1990–31.5.2011. Tutkimusjakson aikana positiivisia ihopistokokeita todettiin orgaanisille happoanhydrideille, isosyanaateille, epoksiresiineille, persulfaateille, Kloramin T:lle, klooriheksidiinille ja atsiridiinille. Amiinikovetteet, formaldehydi, glutaraldehydi, parafenyleenidiamiini, metakrylaatit ja kolofoni aiheuttivat satunnaisia, pieniä ihopistokoereaktioita, joiden kliininen merkitys jäi epävarmaksi. Etanoliamiinit, pyrokatekoli, ammoniumtioglykolaatti ja glyoksaali eivät aiheuttaneet positiivisia ihopistokoereaktioita. Kaikista 291 tutkittavista, joilla oli todettu välitön, allerginen ihosairaus, kosketusurtikaria todettiin 232 henkilöllä ja proteiinikosketusihottuma 59 henkilöllä. Jauhot, jyvät ja rehut olivat yleisin aiheuttaja, ennen lehmän hilsettä ja luonnonkumia. Altistuminen kemikaaleille aiheutti työperäisen kosketusurtikarian 41 henkilölle. Samanaikainen hengitystiesairaus saman työperäisen altisteen aiheuttamana todettiin 46 %:lla tutkittavista. Johtopäätökset: Välittömien työperäisten allergisten sairauksien diagnostiikka on vaativaa ja standardoiduille allergeeniuutteille, vakiintuneille testausmenetelmille ja yleisesti hyväksytyille toimintaohjeille on selkeä tarve. IgE-välitteinen herkistyminen vaikuttaa olevan merkittävässä roolissa välittömien allergisten ammattitautien kehittymisessä valikoituneissa kemikaaliryhmissä, jolloin ihopistokokeista voi olla ratkaisevaa hyötyä. Tuloksia tulee kuitenkin tulkita varovasti, huomioiden myös altistumistieto, kliiniset oireet ja muiden tutkimusten tulokset. Monen kemikaalin kohdalla spesifin IgE:n rooli allergisten oireiden kehittymisessä jää edelleen epäselväksi ja ihopistokokeista saatava hyöty diagnostiikassa on rajallinen. Potentiaalisten herkistäjien varhainen tunnistaminen on tärkeää pitkäaikaisten terveysvaikutusten ja työkyvyn menettämisen ehkäisemiseksi. Välitön herkistyminen kemikaaleille on ehkäistävissä korvaamalla haitalliset aineet turvallisemmilla, asianmukaisilla työmenetelmillä ja suojavarusteilla ja kouluttamalla työntekijöitä. Samanaikaiset allergiset hengitystiesairaudet ovat varsin yleisiä potilailla, joilla todetaan välitön allerginen ihosairaus ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tulisi käsittää sekä ihon että hengitysteiden suojaamisen.
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OCCUPATI.pdf 461.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record