Proliferationen av kardiomyocyter hos neonatalmöss med inducerad hjärtinfarkt

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712155906
Julkaisun nimi: Proliferationen av kardiomyocyter hos neonatalmöss med inducerad hjärtinfarkt
Tekijä: Yliheljo, Emil
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017
Kieli: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712155906
http://hdl.handle.net/10138/229662
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Pharmacology
Farmakologia
Farmakologi
Tiivistelmä: Denna studie är en del av ett större projekt där man strävar efter att utveckla nya mikroRNA- riktade terapier för hjärtats regeneration. Studien utreder ifall man kan se en ökning i proliferationen av kardiomyocyter efter en induce- rad hjärtinfarkt. Den centrala frågeställningen är ifall neonatalmöss med inducerad hjärtinfarkt under dag 1 uppvisar bättre regenerationsförmåga av hjärtvävnaden än neonatalmöss med indu- cerad infarkt under dag 7. Infarkterna inducerades kirurgiskt genom att ligera LAD-kranskärlet med ett stygn. Till studien användes också referensgrupper med möss utan infarkt, som vid 1 eller 7 dagars ålder genomgått en kirurgisk öppning och slutning av bröstkorgen. Hjärtana avlägsnades 21 dagar efter ingreppen och frystes ner i tissue-TEK gel med hjälp av isopentan, varefter de snittades och markerades med antikroppar mot troponin I och mot Ki-67, ett protein som förekommer i prolifererande celler. Sedan användes fluorecerande sekundäranti- kroppar och färgen DAPI för att markera proverna immunohistokemsikt. Studiens andra mål var att få markeringen att fungera, en förutsättning för att kunna räkna andelen prolifererande kar- diomyocytkärnor. I beräkningen av kardiomyocytkärnor användes ett Matlab-baserat program, Nuquantus. Där- med utreder studien även möjligheterna för automatiserad beräkning av cellkärnor. Programmet lyckades räkna mängden kardiomyocytkärnor men de prolifererande kardiomyocytkärnorna var man tvungen att räkna skiljt för hand. Andelen prolifererande kardiomyocytkärnor jämfördes till slut mellan mössen med infarkter och deras referensgrupper. I studien upptäcktes en signifikant skillnad i den naturliga regenerationsförmågan hos mössen med infarkt under dag 1 och deras referensgrupp. Ingen signifikant skillnad kunde konstateras mellan mössen med infarkt under dag 7 och den andra referensgruppen. Detta indikerar att det neonatala mushjärtat innehar potential för vidare regenerativ forskning, även för det större pro- jektet och stöder tanken att hjärtats naturliga regenerationsförmåga avtar fort efter födseln. (275 ord)
Avainsanat: Myocardial infarction
heart regeneration
proliferation


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Avhandling_EY.pdf 4.826MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot