Proliferationen av kardiomyocyter hos neonatalmöss med inducerad hjärtinfarkt

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Yliheljo, Emil
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201712155906
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/229662
dc.description.abstract Denna studie är en del av ett större projekt där man strävar efter att utveckla nya mikroRNA- riktade terapier för hjärtats regeneration. Studien utreder ifall man kan se en ökning i proliferationen av kardiomyocyter efter en induce- rad hjärtinfarkt. Den centrala frågeställningen är ifall neonatalmöss med inducerad hjärtinfarkt under dag 1 uppvisar bättre regenerationsförmåga av hjärtvävnaden än neonatalmöss med indu- cerad infarkt under dag 7. Infarkterna inducerades kirurgiskt genom att ligera LAD-kranskärlet med ett stygn. Till studien användes också referensgrupper med möss utan infarkt, som vid 1 eller 7 dagars ålder genomgått en kirurgisk öppning och slutning av bröstkorgen. Hjärtana avlägsnades 21 dagar efter ingreppen och frystes ner i tissue-TEK gel med hjälp av isopentan, varefter de snittades och markerades med antikroppar mot troponin I och mot Ki-67, ett protein som förekommer i prolifererande celler. Sedan användes fluorecerande sekundäranti- kroppar och färgen DAPI för att markera proverna immunohistokemsikt. Studiens andra mål var att få markeringen att fungera, en förutsättning för att kunna räkna andelen prolifererande kar- diomyocytkärnor. I beräkningen av kardiomyocytkärnor användes ett Matlab-baserat program, Nuquantus. Där- med utreder studien även möjligheterna för automatiserad beräkning av cellkärnor. Programmet lyckades räkna mängden kardiomyocytkärnor men de prolifererande kardiomyocytkärnorna var man tvungen att räkna skiljt för hand. Andelen prolifererande kardiomyocytkärnor jämfördes till slut mellan mössen med infarkter och deras referensgrupper. I studien upptäcktes en signifikant skillnad i den naturliga regenerationsförmågan hos mössen med infarkt under dag 1 och deras referensgrupp. Ingen signifikant skillnad kunde konstateras mellan mössen med infarkt under dag 7 och den andra referensgruppen. Detta indikerar att det neonatala mushjärtat innehar potential för vidare regenerativ forskning, även för det större pro- jektet och stöder tanken att hjärtats naturliga regenerationsförmåga avtar fort efter födseln. (275 ord) sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Myocardial infarction en
dc.subject heart regeneration en
dc.subject proliferation en
dc.subject.mesh Sydäninfarkti fi
dc.subject.mesh Regeneraatio fi
dc.subject.mesh Solun proliferaatio fi
dc.title Proliferationen av kardiomyocyter hos neonatalmöss med inducerad hjärtinfarkt sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Pharmacology en
dc.subject.discipline Farmakologia fi
dc.subject.discipline Farmakologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201712155906

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Avhandling_EY.pdf 4.826Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record