Teachers’ experiences of English as a lingua franca and English-medium instruction at Helsinki Summer School

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195942
Title: Teachers’ experiences of English as a lingua franca and English-medium instruction at Helsinki Summer School
Author: Arola, Saga
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195942
http://hdl.handle.net/10138/229689
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tutkin pro gradu -tutkielmassani Helsingin yliopiston alaisuudessa toimivan kansainvälisen kesäkoulun, Helsinki Summer Schoolin opettajien kokemuksia liittyen englantiin lingua fancana ja englanniksi tehtävään opetukseen. Lähestyn aihettani opettajien kohtaamien haasteiden kautta. Tavoitteenani on selvittää erityisesti, millaisia haasteita opettajat olettavat kohtaavansa, sekä millaisia haasteita he todellisuudessa kohtaavat. Lisäksi tavoitteenani on selvittää, eroavatko oletetut ja kohdatut haasteet riippuen siitä, opettaako opettaja Helsinki Summer Schoolissa ensimmäistä kertaa vai onko hänellä jo kokemusta kesäkoulussa opettamisesta. Tutkielman alussa käsittelen englantia lingua francana (engl. English as a lingua franca), englannin kielellä annettavaa opetusta (engl. Eglish-medium instruction) ja lyhytaikaista opiskelua ulkomailla (engl. short-term study abroad). Tämän jälkeen esittelen tutkimuskysymykseni, -metodini ja -datani. Haastattelin kahdeksaa kesäkoulun opettajaa, joista neljä oli uusia opettajia ja neljä kesäkoulussa jo aiemmin opettaneita. Haastattelin jokaista opettajaa kaksi kertaa, ensimmäisen kerran ennen kesäkoulua ja toisen kerran kesäkoulun jälkeen. Haastattelut koostuivat avoimista kysymyksistä, ja ne nauhoitettiin, minkä jälkeen nauhoitteet litteroitiin analysointia varten. Analysoin datan yllä mainittujen teemojen mukaan. Tutkimustulosten mukaan sekä uudet että kesäkoulussa jo aiemmin opettaneet opettajat pohtivat samanlaisia asioita ja aiheita haasteisiin liittyen. Haasteita odotettiin ja kohdattiin liittyen oppilaiden kielitaitoon, muiden kurssilla opettaneiden opettajien kielitaitoon, monikulttuuriseen opiskelijakuntaan, kesäkoulun lyhyeen aikaan ja opiskelijoiden akateemisiin odotuksiin. Uudet ja kesäkoulussa jo aiemmin opettaneet opettajat erosivat toisistaan kuitenkin painotuksissaan jonkin verran. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että kesäkoulussa jo aiemmin opettaneet opettajat odottivat uusia opettajia enemmän haasteita, mutta loppujen lopuksi uudet opettajat kohtasivat enemmän haasteita kuin kesäkoulussa jo aiemmin opettaneet. Uudet opettajat olivat kesäkoulussa jo aiemmin opettaneita opettajia herkempiä nimeämään haasteita, kun taas kesäkoulussa jo aiemmin opettaneet opettajat sanoivat helposti, ettei jokin piirre ollut haaste, vaikka kyseiseen piirteeseen saattoikin liittyä haasteellisia tilanteita. Lisäksi kaikki haastateltavat mainitsivat ainakin jossain yhteydessä aasialaiset opiskelijat haasteiden lähteenä.
Subject: challenges
Helsinki Summer School
English as a lingua franca
English-medium instruction
short-term study abroad


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Arola_Saga_Pro gradu_2017.pdf 329.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record