Strength vs. Empathy : Moral Politics in U.S. Presidential Elections 1996-2016

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195947
Title: Strength vs. Empathy : Moral Politics in U.S. Presidential Elections 1996-2016
Author: Laitinen, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195947
http://hdl.handle.net/10138/229699
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tutkielma tarkastelee demokraatti- ja republikaaniehdokkaiden käyttämää kieltä kuusissa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa vuosina 1996-2016 ja pyrkii arvioimaan tukeeko ehdokkaiden puheissa käyttämä kieli ja niissä esitetyt ajatukset Lakoffin moraalipolitiikkateorian ydinoletuksia. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana on Lakoffin käsitteelliseen metaforaan perustuva moraalipolitiikkateoria, jonka mukaan konservatiivisessa ja liberaalissa maailmankatsomuksessa on perustavanlaatuisia eroja, joita voidaan selittää perustuen erilaisiin perhekäsityksiin pohjautuviin moraalimalleihin ideologioiden pohjana. Eriävät moraalimallit perustuvat kahteen perhemalliin: konservatiivinen ankaran isän perhemalli (Strict Father (SF) model) ja liberaali hoivavanhemman perhemalli (Nurturant Parent (NP) model). Tutkielmalla on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on kehittää menetelmä tunnistamaan sellaisia ilmaisuja, joita käytetään perhemalleihin perustuvien ajatusten kommunikoimiseen. Menetelmä kehitetään perustuen aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyihin menetelmiin ja sen tavoitteena on vastata aikaisemmissa menetelmissä havaittuihin puutteisiin. Tutkielman toinen tavoite on tarkastella käyttävätkö republikaani- ja demokraattiehdokkaat malleihin liittyviä ilmaisuja moraalipolitiikkateorian ydinolettamusten mukaisesti. Tutkielman aineistona käytetään demokraatti- ja republikaaniehdokkaiden puoluekokouksissa pitämiä puheita, joissa he ottivat vastaan puolueen presidenttiehdokkuuden, sekä vaalikausien aikana järjestettyjä televisioituja väittelyitä ehdokkaiden välillä kuusista presidentinvaaleista välillä 1996-2016. Aineiston seulomiseen käytetään semanttisia luokitteluja, joiden perusteella aineistosta nostetaan perhemalleihin liittyviä ilmaisuja. Ilmaisut luokitellaan sen mukaan ilmaisevatko ne perhemalleihin liittyviä teemoja sekä perustuen aiheeseen, jota niissä käsitellään. Tutkielmaa varten kehitetty menetelmä onnistuu suhteellisen hyvin tunnistamaan perhemalleihin yhteensopivien ajatusten viestimiseen käytettyjä ilmaisuja. Tutkielman tulokset osoittavat, että on olemassa kielellisiä ilmaisuja, jotka toimivat vahvoina perhemalleihin liittyvien ajatusten indikaattoreina. Tutkielman tulokset osoittavat, että tapa, jolla republikaani- ja demokraattiehdokkaat käyttävät malleihin liittyviä ilmaisuja vastaa moraalipolitiikkateorian ydinolettamuksia, minkä perusteella voidaan sanoa ehdokkaiden käyttämän kielen tukevan Lakoffin moraalipolitiikkateoriaa. Tulokset ovat pääpiirteissään linjassa aikaisempien vastaavien tutkimusten kanssa.
Subject: Lakoff
moraalipolitiikkateoria
poliittinen retoriikka
Yhdysvallat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laitinen_Emma_Pro gradu_2017.pdf 1.482Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record