”Jos Tankki kuolee niin se on Hiilerin vika.” : English Elements in Finnish Gaming Discussions

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195955
Title: ”Jos Tankki kuolee niin se on Hiilerin vika.” : English Elements in Finnish Gaming Discussions
Author: Siitonen, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195955
http://hdl.handle.net/10138/229701
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tämä Pro gradu-tutkielma tarkastelee englanninkielisten sanojen ja sanontojen käyttöä suomalaisissa pelikeskusteluissa. Erilaiset video- ja konsolipelit kuten myös ei-digitaaliset pelit ovat kasvaneet suosituksi viihteen muodoksi maailmalla ja myös Suomessa. Useimmat suositut pelit ovat kokonaan englanniksi, ja niiden termistöt voivat sisältää sanoja, joille ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Englannin kielen rooli internetissä ja muissa median muodoissa on tullut ilmeiseksi, ja se herättää kysymyksen, miten tämä ilmiö näkyy pelikeskusteluissa. Tutkittaviin keskustelunaiheisiin kuuluvat digitaaliset pelaamisen muodot, kuten tietokone- ja konsolipelaaminen, sekä ei-digitaalinen pelaaminen erilaisten miniatyyripelien osalta. Tutkimuksen tavoitteina on selvittää, kuinka usein englanninkielisiä elementtejä esiintyy pelikeskusteluissa, miten ne on sovitettu suomenkieliseen ympäristöön ja mihin aiheisiin ne viittaavat. Hyödynnän tätä tarkoitusta varten teorioita koodinvaihtamisesta, anglismeista ja pelisuunnittelun ontologiasta. Koodinvaihdot luokitellaan kahteen ryhmään, perustuen Auerin jaotteluun ja Myers-Scottonin MLA-malliin. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat yksittäiset vieraskieliset sanat, jotka on istutettu keskustelua hallitsevan kielen kehykseen ja toiseen ryhmään kuuluvat kokonaiset vieraskieliset sanonnat ja lauseet. Anglismeiksi katsotaan vieraskieliset sanat, joiden perusmuodoissa esiintyy suomenkielisiä ortografisia ja morfologisia elementtejä. Lopuksi, peliaiheiden luokittelu perustuu Zagalin ym. esittämään peliontologiaan, joka jakaa pelien ainesosat viiteen elementtiin, perustuen pelaajan näkökulmaan: entiteetit, entiteettien manipulaatio, säännöt, tavoitteet ja käyttöliittymä. Koska tutkimukseen sisältyvät keskustelut on pidetty pelaajien kesken, tämä ontologia soveltuu hyvin analysoimaan, mihin pelillisiin osa-alueisiin englanninkieliset sanat viittaavat. Tutkimusta varten ontologiaan on keksitty kuudes ryhmä, ”tausta”, johon sisältyvät sellaiset pelitermistöjen sanat, joita ei voida lisätä muihin edellä mainittuihin ryhmiin. Tutkimuksen luonne on kvantitatiivinen ja se luokittelee tutkimusmateriaalissa havaittuja englanninkielisiä elementtejä niiden peliontologian mukaisen aiheen ja kielellisen sovitustavan perusteella. Tutkimusmateriaali koostuu vuonna 2017 pidettyjen pelikeskusteluiden sanoista, ja siihen sisältyy yhteensä noin 200000 sanan tekstimateriaali, joka on kerätty suomalaisista Sotavasara- ja Ylilauta-nimisistä internet-keskusteluforumeista, ja kahdesta 15 minuutin pituisesta litteroidusta äänitteestä, joista ensimmäinen on peräisin paikallisen suomalaisen pelikaupan keskusteluista ja toinen Twitch-nimiseltä videoiden suoratoistopalvelusivulta. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella englanninkielisiä elementtejä esiintyy suhteellisen usein pelikeskusteluissa, mutta nämä ovat suurimmaksi osaksi suomen kielen lauserakenteeseen istutettuja sisältösanoja, jotka viittaavat keskusteltavien pelien virallisiin termistöihin. Keskustelut sisälsivät myös anglismeja, mutta näiden määrä koodinvaihtoihin verrattuna oli vähäinen. Erilaisten peliontologian ryhmien jakautuma oli sidonnainen keskusteltavan pelin genreen ja luonteeseen, mutta yleisimmät ryhmät olivat entiteetit ja entiteettien manipulaatio. Muiden englanninkielisten elementtien aihepiireihin kuuluivat pääasiallisesti pelaaja- ja internet-slangi. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että pelien termistöjen lisäksi internet ja pelaajayhteisöt ovat suurimpia vaikuttajia englanninkielisten sanojen käytössä pelikeskusteluissa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Siitonen _ Antti _ Pro gradu _ 2017.pdf 918.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record