Document classification based on library catalogue metadata

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195952
Title: Document classification based on library catalogue metadata
Author: Roivainen, Hege
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195952
http://hdl.handle.net/10138/229702
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kansalliskirjastojen metadataluettelot ovat hyviä informaatiolähteitä, sillä ne sisältävät tiedon lähes kaikesta tiettynä aikana ja tietyllä alueella julkaistusta aineistosta. Yleensä ne ovat kattavasti kuvailtuja, joten niitä voi käyttää kvantitatiivisen tutkimuksen lähteinä. Usein tutkimusta tehtäessä tutkimusaineisto kannattaa jakaa pienempiin osiin esimerkiksi genren perusteella. Monissa tapauksissa aineiston aukkoisuus kuitenkin vähentää aineiston käytettävyyttä. Tämä pro gradu -työ arvioi mahdollisuutta hyödyntää koneoppimista etsittäessä tutkimukselle relevantteja osajoukkoja kirjastoluetteloista. Esimerkkitapaukseksi valitsin English Short Title Cataloguen (ESTC) ja etsittäväksi osajoukoksi runokirjat. Runokirjojen genretiedon kuuluisi olla annotoitu, mutta todellisista kirjastoluetteloista tämä tieto usein puuttuu. Käytin random forest -algoritmiä perinteisillä tekijän tunnistuksessa ja genreluokittelussa käytetyillä erityyppisillä piirrevektoreilla sekä metadatakenttien arvoilla parhaan tuloksen saamiseksi. Koska kirjastoluettelot eivät sisällä kirjojen koko tekstiä, piirteiden valinta keskittyi otsikoissa käytettyihin sanoihin ja lingvistisiin ominaisuuksiin. Otsikot ovat yleensä lyhyitä ja sisältävät hyvin vähän informaatiota, minkä vuoksi yhdistin piirrevektoreiden parhaiten toimivat piirteet yhteen ja tein lopullisen haun niillä. Tutkimuksen päätulos oli varmistus siitä, että otsikoiden käyttö piirteiden muodostamisessa on käyttökelpoinen strategia. Tutkimus avaa mahdollisuuksia määrittää osajoukkoja tulevaisuudessa koneoppimisen keinoin ja lisätä kirjastoluetteloiden hyödyntämistä kvantitatiivisessa tutkimuksessa.
Subject: random forest
machine learning
genre classification
library catalogues
Discipline: kieliteknologia
Language Technology
Språkteknologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Roivainen_Hege_Progradu_2017.pdf 760.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record