Kaupallinen yhteistyö kansainvälisoikeudellisesti kiistanalaisesti määritellyillä alueilla : Palestiina ja Länsi-Sahara erityisesti Euroopan unionin oikeuskäytännön näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712185921
Title: Kaupallinen yhteistyö kansainvälisoikeudellisesti kiistanalaisesti määritellyillä alueilla : Palestiina ja Länsi-Sahara erityisesti Euroopan unionin oikeuskäytännön näkökulmasta
Author: Karjunen, Niina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712185921
http://hdl.handle.net/10138/229731
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kansainvälinen oikeus
International law
Folkrätt
Abstract: Tutkielmassa käsitellään kansainvälisen oikeuden näkökulmasta kiistanalaisesti määriteltyjen alueiden oikeudellista määrittelyä ja käyttäytymistä erityisesti kaupallisesta näkökulmasta siten, että mitä seuraa, kun kiistanalaisille alueille tehdään kaupallista valtiollista yhteistyötä. Tut-kielmassa keskitytään Palestiinaan ja Länsi-Saharaan Euroopan unionin näkökulmasta. Tut-kielmassa on mukana myös käytännön esimerkki valtion rahoittajasta Finnverasta. Tutkielmassa tutkimusmetodi on lainopillinen ja tutkielmassa on tarkasteltu myös oikeushistori-allista näkökulmaa tuoden esiin molempien alueiden kansainvälisoikeudellisen kiistanalaisuu-den kehitystä. Tutkielmassa tarkastellaan kaupallista toimintaa kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, ja tar-kasteluun on otettu sellaisia oikeustapauksia, joissa käsitellään kansainvälisoikeudellisesti kiis-tanalaisesti määritellyille alueille mahdollisesti kohdistuvien vapaakauppasopimusten kansain-välisoikeudellista tulkintaa. Tutkielman tarkoituksena on myös tuoda esiin tutkimuskohteen, eli kiistanalaisille alueille suuntautuvan kaupankäynnin ja siihen liittyvien kansainvälisen oikeuden käsitteiden ja periaatteiden, kehitystä sekä kansainvälisen oikeuden uusimpia kehityspiirteitä tutkimuskohteeseen liittyen. Tutkielma painottuu tapaoikeuden näkökulmaan ja tutkielmassa perehdytään uusimpiin oikeus-tapauksiin sekä niiden kansainvälisoikeudellisiin vaikutuksiin. Tutkimustuloksissa heijastuu erityisesti se poliittinen arvopohja, joka kansainvälisellä oikeudel-la on kaikesta politiikan saamasta kritiikistä huolimatta. Lisäksi tutkielmassa annetaan joitain arvioita mahdollisesta tulevasta kehityksestä aiheen osalta.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record