Ruista ja ohramallasta Kastelholman linnalla : Keskiaikaisen vilja-aineiston arkeobotaaninen tutkimus

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712206037
Julkaisun nimi: Ruista ja ohramallasta Kastelholman linnalla : Keskiaikaisen vilja-aineiston arkeobotaaninen tutkimus
Tekijä: Savunen, Noora
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712206037
http://hdl.handle.net/10138/229752
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Archaeology
Arkeologia
Arkeologi
Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Kastelholman linnan keskiaikaista viljelyhistoriaa ja ruokataloutta hiiltyneiden kasvinjäännösten eli kasvimakrofossiilien avulla. Ensisijaisena lähdeaineistona toimii Kastelholman linnan, alueen KS 53, vuoden 1992 Ålands landskapsregeringin, Museibyrånin (nykyinen Kulturbyrån) kaivaustutkimuksissa kerätty maanäyteaineisto (97 kpl) ja osittaiset kenttätöiden muistiinpanot. Tutkimuksessa yhdistellään kahta erilaista lähdeaineistoa: arkeobotaanista (kasvimakrofossiilit) ja arkeologista (alueen KS 53 kaivaustutkimukset), joista kuitenkin pääpaino nojaa kasvimakrofossiilitutkimuksessa. Kasvimakrofossiilitutkimus toimii metodina niin viljelyhistorian kuin kasvipohjaisen ruokatalouden tutkimuksen saralla. Tutkimuksen päämääränä on selvittää mitä viljoja Kastelholman linnan alueella viljeltiin, käsiteltiin tai kulutettiin keskiajalla, sekä minkälaiset viljelymenetelmät olivat käytössä, ja mitä elintarvikkeita viljasta valmistettiin. Työssä tarkastellaan myös yksityiskohtaisemmin alueelle KS 53 keskiajalla sijoittunutta ihmistoimintaa arkeobotaanisesta näkökulmasta. Ahvenanmaan ja Kastelholman linnan keskiaikainen viljelyhistoria ja kasvipohjainen ruokatalous tunnetaan toistaiseksi heikosti. Suomessa ei myöskään toistaiseksi ole julkaistu mallastusta tai oluen valmistusta käsitteleviä arkeobotaanisia tutkimuksia. Tässä tutkimuksessa ilmenee, että hiiltynyt ohra-aineisto on osittain itänyttä, ja siinä näyttäisi esiintyneen merkkejä tarkoituksenmukaisesta idätyksestä eli mallastuksesta. Mallastus on todennäköisesti liittynyt linnan keskiaikaiseen tai uuden ajan alun oluen valmistusprosessiin. Lisäksi tässä tutkimuksessa on mahdollista määrittää hiiltynyt ohra-aineisto tarkemmin kuin aiemmissa Kastelholman linnan kasvimakrofossiilitutkimuksissa. Ohran lisäksi aineisto sisältää myös runsaasti hiiltyneitä rukiinjyviä. Aineiston ruis ja itämätön ohra ovat todennäköisesti liittyneet linnataloudessa niin ikään keskiajalla tai uuden ajan alussa tapahtuneeseen leivän tai muiden jauhoruokien valmistukseen.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot