Ruista ja ohramallasta Kastelholman linnalla : Keskiaikaisen vilja-aineiston arkeobotaaninen tutkimus

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
dc.contributor.author Savunen, Noora
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201712206037
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/229752
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Kastelholman linnan keskiaikaista viljelyhistoriaa ja ruokataloutta hiiltyneiden kasvinjäännösten eli kasvimakrofossiilien avulla. Ensisijaisena lähdeaineistona toimii Kastelholman linnan, alueen KS 53, vuoden 1992 Ålands landskapsregeringin, Museibyrånin (nykyinen Kulturbyrån) kaivaustutkimuksissa kerätty maanäyteaineisto (97 kpl) ja osittaiset kenttätöiden muistiinpanot. Tutkimuksessa yhdistellään kahta erilaista lähdeaineistoa: arkeobotaanista (kasvimakrofossiilit) ja arkeologista (alueen KS 53 kaivaustutkimukset), joista kuitenkin pääpaino nojaa kasvimakrofossiilitutkimuksessa. Kasvimakrofossiilitutkimus toimii metodina niin viljelyhistorian kuin kasvipohjaisen ruokatalouden tutkimuksen saralla. Tutkimuksen päämääränä on selvittää mitä viljoja Kastelholman linnan alueella viljeltiin, käsiteltiin tai kulutettiin keskiajalla, sekä minkälaiset viljelymenetelmät olivat käytössä, ja mitä elintarvikkeita viljasta valmistettiin. Työssä tarkastellaan myös yksityiskohtaisemmin alueelle KS 53 keskiajalla sijoittunutta ihmistoimintaa arkeobotaanisesta näkökulmasta. Ahvenanmaan ja Kastelholman linnan keskiaikainen viljelyhistoria ja kasvipohjainen ruokatalous tunnetaan toistaiseksi heikosti. Suomessa ei myöskään toistaiseksi ole julkaistu mallastusta tai oluen valmistusta käsitteleviä arkeobotaanisia tutkimuksia. Tässä tutkimuksessa ilmenee, että hiiltynyt ohra-aineisto on osittain itänyttä, ja siinä näyttäisi esiintyneen merkkejä tarkoituksenmukaisesta idätyksestä eli mallastuksesta. Mallastus on todennäköisesti liittynyt linnan keskiaikaiseen tai uuden ajan alun oluen valmistusprosessiin. Lisäksi tässä tutkimuksessa on mahdollista määrittää hiiltynyt ohra-aineisto tarkemmin kuin aiemmissa Kastelholman linnan kasvimakrofossiilitutkimuksissa. Ohran lisäksi aineisto sisältää myös runsaasti hiiltyneitä rukiinjyviä. Aineiston ruis ja itämätön ohra ovat todennäköisesti liittyneet linnataloudessa niin ikään keskiajalla tai uuden ajan alussa tapahtuneeseen leivän tai muiden jauhoruokien valmistukseen. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Ruista ja ohramallasta Kastelholman linnalla : Keskiaikaisen vilja-aineiston arkeobotaaninen tutkimus fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Archaeology en
dc.subject.discipline Arkeologia fi
dc.subject.discipline Arkeologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201712206037

Files in this item

Files Size Format View
Savunen_Noora_Progradu_2017.pdf 2.473Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record