Om krig och fred : Tre ryska tidningar om kriget och regeringen från Februarirevolutionen till Aprilkrisen 1917

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712206043
Title: Om krig och fred : Tre ryska tidningar om kriget och regeringen från Februarirevolutionen till Aprilkrisen 1917
Author: Elomaa, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712206043
http://hdl.handle.net/10138/229758
Thesis level: master's thesis
Discipline: History (teaching in Swedish)
Historia (opetus ruotsiksi)
Historia (undervisning på svenska)
Abstract: I detta arbete analyseras artiklar från tre ryska tidningar, Retj, Delo Naroda och Pravda under den första provisoriska regeringens tid från 5.3 till 23.4.1917. Den analyserade perioden börjar efter Februarirevolutionen och avslutas efter den s.k. Aprilkrisen, som ledde till regeringens fall. Analyserna gäller två teman i tidningarna, förhållandet till kriget och förhållandet till regeringen. Förhållandet till regeringen har undersökts kvalitativt, medan förhållandet till kriget har delvis även utforskats kvantitativt så, att de främsta argumenten och slagorden för eller mot krigföringen har blivit klassificerade. Analyserna visade, att Retj stöder närmast okritiskt regeringen. Alla dess åtgärder eller brister på dessa godkännes utan protester. Delo naroda är mer kritisk i sitt förhållande till regeringen. Inledningsvis går strategin ut på att stödja regeringen så länge som den enligt tidningen verkar i rätt riktning. Efter den inledande perioden varierar tidningens förhållande till regeringen: Än stöder man regeringens åtgärder, än kritiserar man den och hotar den med revolution. Efter mitten av april, i samband med Aprilkrisen, blir tidningens attityd till regeringen starkt negativ. Pravda är inledningsvis inne på en likadan linje som Delo naroda: Regeringen skall stödjas så länge den handlar rätt. Efter Lenins återkomst till Ryssland 3.4 sker en tydlig förändring i tidningens linje: Nu utesluts all samarbete med regeringen. Men någon revolution förespråkas ej, däremot uppmanas läsarna att föra en kamp om majoriteten i sovjeterna. 21.4, i samband med Aprilkrisen, förekommer dock uppmaningar till att ta över makten i landet, men efter denna dag övergår tidningen till sin tidigare linje i förhållandet till regeringen. Retj för under hela den studerade perioden propaganda för kriget. Det viktigaste argumentet för kriget är frihetens försvar. Det andra stora argumentet är seger i kriget. Det tredje största argumentet för krigföringen är fosterlandets försvar. Även Delo naroda för i början av den studerade perioden propaganda för kriget. Det viktigaste argumentet för kriget är frihetens försvar. Argumentets frekvens minskar gradvis mot slutet av den studerade perioden. I stället stiger kravet på fred utan annektioner och kontributioner. Inledningsvis utesluter kravet inte fortsättandet av en energisk krigsinsats, men mot slutet av perioden blir förhållandet till kriget mer negativt. Pravda är under början av den studerade perioden mot krigföringen. Krigets ses som kapitalisternas imperialistiska krig. Efter Kamenjevs tillträde i redaktionen vid mitten av mars sker en tillfällig förändring i synen på kriget: Kriget kan anses som motiverat för frihetens försvar. Vid slutet av mars blir tidningens förhållande till kriget igen negativt.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record