Kinkkuli ei halua kuolla : Eläinoikeustemaattinen tuotantoeläinten kuvaus lasten kuvakirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712206033
Title: Kinkkuli ei halua kuolla : Eläinoikeustemaattinen tuotantoeläinten kuvaus lasten kuvakirjoissa
Author: Koljonen, Marianna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712206033
http://hdl.handle.net/10138/229771
Thesis level: master's thesis
Discipline: Comparative Literature
Yleinen kirjallisuustiede
Allmän litteraturvetenskap
Abstract: Tutkielmassani tarkastelen tuotantoeläinten representaatiota eläinten oikeuksiin kytkeytyvissä lasten kuvakirjoissa kriittisen eläintutkimuksen näkökulmasta. Eläinten oikeudet ovat lasten kuvakirjoissa suhteellisen uusi ilmiö etenkin tuotantoeläinten osalta, eikä aihetta ole tutkittu aiemmin. Kokoamani 40 teoksesta koostuvan korpuksen perusteella kävi ilmi, että eläinoikeusnäkökulma erottaa aineistoni muusta tuotantoeläinten kuvauksesta esittämällä eläimet itsessään arvokkaina olentoina ja paljastamalla eläintuotannosta puolia, jotka on aiemmin piilotettu. Näitä ovat nykyaikaiset tehotuotanto-olosuhteet sekä teurastus jokaisen tuotantoeläimen kohtalona. Lopullinen kohdeaineistoni muodostuu kuudesta teoksesta, joissa näitä aihealueita käsitellään. Teokset ovat Graham Oakleyn Hetty and Harriet (1981), Hanna Johansenin ja Käthi Bhendin Vom Hühnchen, das goldene Eier legen wollte (1998), Mike Jolleyn ja Deborah Allwrightin Baa Humbug – A Sheep with a Mind of His Own (2001), Henrik Drescherin Hubert the Pudge – A Vegetarian Tale (2006), Teija Rekolan ja Timo Kästämän Kinkkulin jouluyllätys (2010) sekä Udo Kasper Taubitzin ja Annette Jacob-Zuben Karl Klops der coole Kuhheld (2012). Tutkielmassa kytken aineistoni teokset osaksi lasten kuvakirjojen alaryhmää, kipeitä kysymyksiä käsitteleviä lastenkirjoja. Kipeät kysymykset ovat lapsen ympäristössä esiintyviä, vaikeita ja ajankohtaisia aiheita. Lisäksi tarkastelen tuotantoeläinten representaatiota Karoliina Lummaan konkretisoitumisen käsitteen avulla. Esitän, että osassa aineistoni teoksia fiktiiviset tuotantoeläimet konkretisoituvat edustamaan todellisia, kirjallisuuden ulkopuolisia eläimiä Lummaan määritelmän mukaisesti, sillä fiktiiviset tuotantoeläimet kuvataan itseisarvoisina ja niiden eläimyyttä korostetaan kuvituksen ja tekstin tasolla etenkin lajityypillisen käytöksen kuvauksen osalta. Myös nykymuotoinen eläinten tehotuotanto konkretisoituu osassa teoksia. Tehotuotannosta käytän Antti Nylénin ehdottamaa nimitystä Vyöhyke. Vyöhykkeen osalta hyödynnän Lummaan olevaksi kertomisen käsitettä. Aineistoni kertoo Vyöhykkeestä olevaksi, esiin, olemassaolevia, mutta aiemmin salattuja puolia. Näitä ovat esimerkiksi eläimille aiheutuva kärsimys tuotantomuodoissa, joissa ne suljetaan ahtaisiin häkkeihin tai joissa emot ja poikaset erotetaan toisistaan. Myös eläinten kuolemanpelko kerrotaan olevaksi. Vyöhykkeellä tapahtuva kärsimys konkretisoi myös tuotantoeläimiä. Antropomorfisoitujen eläinten osalta noudatan John Simonsin teoriaa vahvasta ja heikosta antropomorfismista, eli tutkin, haastaako ihmisenkaltaistaminen ihmisen ja muiden eläinten välistä rajaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record