Tekstuurin sisäinen vuorovaikutus neljän ranskalaisen pianokvarteton avausosissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712206019
Title: Tekstuurin sisäinen vuorovaikutus neljän ranskalaisen pianokvarteton avausosissa
Author: Laitinmäki, Petrus
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712206019
http://hdl.handle.net/10138/229774
Thesis level: master's thesis
Discipline: Musicology
Musiikkitiede
Musikvetenskap
Abstract: Tutkielman tavoitteena on löytää uutta tietoa musiikin rakenteen ja esittämisen suhteesta. Musiikin tekstuurin sisäistä vuorovaikutusta tarkastellaan Tomi Mäkelän analyysimetodia soveltaen. Tutkielmassa analysoidaan neljän ranskalaisen pianokvarteton ensimmäiset osat. Niistä etsitään tekstuurin sisäisiä vuorovaikutustilanteita. Analysoitavat teokset ovat Vincent d’Indyn pianokvartetto vuodelta 1878, Gabriel Faurén pianokvartetto vuodelta 1879, Ernest Chaussonin pianokvartetto vuodelta 1897 ja Reynaldo Hahnin pianokvartetto vuodelta 1946. Teosten säveltäjät esitellään lyhyesti. Tutkielmassa luodaan katsaus ranskalaisen musiikin tyylipiirteisiin. Tutkielmassa tarkastellaan myös Pariisin salonkien ja kansallisen musiikkiyhdistyksen historiaa ja merkitystä musiikkielämälle. Kamarimusiikin ja pianokvarteton historiaa ja olemusta tarkastellaan lyhyesti. Teosanalyyseissä tehdään havaintoja erityisesti tekstuurin kerrosten muuntuvuudesta ja musiikin jaksojen välisistä siirtymistä. Tekstuurin kerroksisuutta ja siirtymissä esiintyviä välittäviä elementtejä luokitellaan analyysimetodin käsitteistön avulla.
Subject: kamarimusiikki
pianokvartetto
tekstuuri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record