Consumer demand for meat in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195987
Title: Consumer demand for meat in Finland
Author: Piipponen, Johannes
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195987
http://hdl.handle.net/10138/229798
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Vaikka kasvisten ja vaihtoehtoisten proteiinilähteiden arvellaan vähentävän lihatuotteiden suosiota, kasvava lihan kulutus ei näytä saavuttaneen lakipistettään. Terveysongelmien lisäksi korkea lihakulutustaso nähdään biodiversiteettiä heikentävänä ja kasvihuonekaasuja tuottavana ympäristön rasittajana. Kulutuksessa tapahtuviin muutoksiin ja muutosten aiheuttamiin vaikutuksiin ei voida reagoida tehokkaasti ellei kulutukseen vaikuttavia taustatekijöitä tunneta. Tässä tutkimuksessa lihan kysyntää, ja siihen vaikuttavia tekijöitä analysoitiin ekonometristen menetelmien avulla. Lihatuotteet jaoteltiin ryhmiin (nauta ja lammas, sianliha, siipikarjanliha, prosessoitu liha, muut lihatuotteet) ja aineistona käytettiin Tilastokeskuksen kulutustutkimus-aineistoja vuosilta 1998, 2006 ja 2012. Tutkielman päätuotoksena ovat kysynnän hinta- ja menojoustot, jotka estimoitiin sensoroidun lineaarisen moniyhtälömallin (LA-AIDS) avulla. Joustot kertovat kuinka herkkiä eri lihatuotteet ovat hintavaihteluille ja paljastavat ryhmien välisiä tulo- ja substituutiovaikutuksia. Lisäksi tutkimustulokset kertoivat, kuinka sosio-ekonomiset muuttujat kuten tulotaso, koulutus ja ikääntyminen vaikuttavat kunkin liharyhmän kulutukseen. Kulutus ohjaa koko ruokaketjun toimintaa; tuotantoa, tuontia ja vientiä. Jatkotutkimuksen tarvetta ja vastaavanlaisen analyysin laajentamista muille elintarvikesektoreille korostetaan.This paper focuses on meat consumption patterns in Finland. Empirical analysis for this paper was based on the micro data of three Household Budget Surveys: 1998, 2006 and 2012. A censored linear approximation of the almost ideal demand system (LA-AIDS) model was employed in the study. The major outcomes of the study were the demand expenditure and price elasticities that were obtained from the parameter estimates of five different meat products. Since the data lacked price information, unit values were used as a price substitutes, which gave some insights into quality-quantity upgrading. According to the results, pork expenditure was elastic and thus was luxury good during the study period, whereas ruminant meat and poultry were luxuries only in 2000s. In addition, the price of a good, household size, and income had a large influence on meat consumption. Additionally, other factors (such as age) affected the portion of the budget that was allocated to meat products. In order to obtain more information relating to the food sector, further research concerning disaggregate demand would be needed.
Subject: meat
demand
elasticities
Almost Ideal Demand System
LA-AIDS


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
JohannesFINAL.pdf 1.293Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record