Consumer demand for meat in Finland

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195987
Julkaisun nimi: Consumer demand for meat in Finland
Tekijä: Piipponen, Johannes
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Vaikka kasvisten ja vaihtoehtoisten proteiinilähteiden arvellaan vähentävän lihatuotteiden suosiota, kasvava lihan kulutus ei näytä saavuttaneen lakipistettään. Terveysongelmien lisäksi korkea lihakulutustaso nähdään biodiversiteettiä heikentävänä ja kasvihuonekaasuja tuottavana ympäristön rasittajana. Kulutuksessa tapahtuviin muutoksiin ja muutosten aiheuttamiin vaikutuksiin ei voida reagoida tehokkaasti ellei kulutukseen vaikuttavia taustatekijöitä tunneta. Tässä tutkimuksessa lihan kysyntää, ja siihen vaikuttavia tekijöitä analysoitiin ekonometristen menetelmien avulla. Lihatuotteet jaoteltiin ryhmiin (nauta ja lammas, sianliha, siipikarjanliha, prosessoitu liha, muut lihatuotteet) ja aineistona käytettiin Tilastokeskuksen kulutustutkimus-aineistoja vuosilta 1998, 2006 ja 2012. Tutkielman päätuotoksena ovat kysynnän hinta- ja menojoustot, jotka estimoitiin sensoroidun lineaarisen moniyhtälömallin (LA-AIDS) avulla. Joustot kertovat kuinka herkkiä eri lihatuotteet ovat hintavaihteluille ja paljastavat ryhmien välisiä tulo- ja substituutiovaikutuksia. Lisäksi tutkimustulokset kertoivat, kuinka sosio-ekonomiset muuttujat kuten tulotaso, koulutus ja ikääntyminen vaikuttavat kunkin liharyhmän kulutukseen. Kulutus ohjaa koko ruokaketjun toimintaa; tuotantoa, tuontia ja vientiä. Jatkotutkimuksen tarvetta ja vastaavanlaisen analyysin laajentamista muille elintarvikesektoreille korostetaan.This paper focuses on meat consumption patterns in Finland. Empirical analysis for this paper was based on the micro data of three Household Budget Surveys: 1998, 2006 and 2012. A censored linear approximation of the almost ideal demand system (LA-AIDS) model was employed in the study. The major outcomes of the study were the demand expenditure and price elasticities that were obtained from the parameter estimates of five different meat products. Since the data lacked price information, unit values were used as a price substitutes, which gave some insights into quality-quantity upgrading. According to the results, pork expenditure was elastic and thus was luxury good during the study period, whereas ruminant meat and poultry were luxuries only in 2000s. In addition, the price of a good, household size, and income had a large influence on meat consumption. Additionally, other factors (such as age) affected the portion of the budget that was allocated to meat products. In order to obtain more information relating to the food sector, further research concerning disaggregate demand would be needed.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201712195987
http://hdl.handle.net/10138/229798
Päiväys: 2017
Avainsanat: meat
demand
elasticities
Almost Ideal Demand System
LA-AIDS
Oppiaine: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
JohannesFINAL.pdf 1.293MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot