How a ready meal package competes against other ready meal packages in Finnish FMCG sector using visual cues : case "high-quality ready meal"

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195985
Title: How a ready meal package competes against other ready meal packages in Finnish FMCG sector using visual cues : case "high-quality ready meal"
Author: Orava, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195985
http://hdl.handle.net/10138/229804
Thesis level: master's thesis
Discipline: Markkinointi
Marketing
Marknadsföring
Abstract: Suomalainen valmisruoka-tuotekategoria on erittäin kilpailtu liiketoimintasektori, missä kilpailullista etumatkaa on vaikea saavuttaa. Voidaanko pakkausuudistuksella saavuttaa jalansijaa valmisruoka-tuotekategoriassa? Kuluttajan ostokäyttäytyminen on mielletty olevan rationaalista, mutta uusien näkökulmien myötä näkemys on haastettu. Opinnäyte hyödyntää silmänliiketutkimus laitteistoa ja -käytäntöjä kuluttajan ostokäyttäytymisen ymmärtämisessä. Silmänliiketutkimuksen avulla voidaan tuoda ilmi kuluttajan visuaalista käyttäytymistä ilman tietoisen ajattelun häiriötekijöitä. Silmänliiketutkimus tulosten avulla yritykset voivat ymmärtää asiakkaitaan paremmin ja tehdä tehokkaita pakkaus- ja markkinointipäätöksiä. Opinnäyte tarjoaa näkemyksiä kuluttajan ostokäyttäytymisestä, silmänliiketutkimuksesta sekä pakkauksesta, ja tarjoaa yritykselle tutkimustuloksen; onko brändinomistajan mielekästä jatkaa vanhalla pakkauksella vai tarjota markkinalle uudenlainen, perinteistä valmisruokapakkaus tyyliä rikkova design?Ready meal market is a mature business sector in Finland where competitive advantage is hard to achieve. When trying to get a foothold of the ready meal category, is it worthwhile to make a packaging redesign? Consumers buying behavior is considered to be rational and utility driven, but the interpretation has been challenged. The thesis uses eye tracking methodologies in studying consumer behavior. With eye tracking, it is possible to quantify consumer’s implicit visual search behavior into measurable and analyzable form, without the interference of conscious interpretation of perceived stimulus. Thus eye tracking data can assist companies in understanding their customer’s behavior and in creating effective and relevant packaging and marketing decisions. This thesis will provide insight on consumer behavior, eye tracking, and packaging and seizes the conducted research data; is it adequate to proceed with brand owners old design or should they consider moving to a new and unconventional, market-disrupting package design?
Subject: consumer behavior
packaging
eye tracking
marketing


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record