Perceptions of engineered wood products by Russian architects : a case study in Moscow and Saint Petersburg

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195973
Title: Perceptions of engineered wood products by Russian architects : a case study in Moscow and Saint Petersburg
Author: Kollina, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195973
http://hdl.handle.net/10138/229817
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Arkkitehti on yksi tärkeimmistä rakennushankkeen osapuolista. Hän on mukana päätöksentekoprosessissa, johon kuuluu muun muassa rakennusmateriaalien valinta. Tämä tarkoittaa sitä, että arkkitehdit voivat edistää uusien innovatiivisten insinööripuutuotteiden käyttöä rakentamisessa. Vaikka insinööripuutuotteet tulevat yhä suositummiksi rakennusmateriaaleiksi, on etenkin kerrostalojen rakentamisessa edelleen potentiaalisia markkinoita niiden käytölle. Vuonna 2017 Venäjän viranomaiset hyväksyivät tärkeän aloitteen, joka mahdollistaa kolmea kerrosta korkeammat puurakennukset. Sen vuoksi on mielenkiintoista, ovatko venäläiset arkkitehdit valmiita soveltamaan innovatiivisia puumateriaaleja suunnitteluprojekteissaan. Tässä tutkimuksessa käytettiin verkkopohjaista kyselyä arvioitaessa asenteita ja tietoisuutta puutuotteista pääasiassa Pietarissa ja Moskovassa (n=25) toimivien satunnaisesti valittujen arkkitehtien keskuudessa. Tiedot analysoitiin kaksisuuntaisella Mann-Whitney U -testillä ja SWOT-analyysin sekä kuvailevan tilastoanalyysin avulla. Tulokset osoittavat, että useimmat vastaajat tuntevat insinööripuutuotteita melko hyvin ja käyttävät niitä työssään. Useimmat vastaajista ilmoittivat, että puumateriaalien käyttö Venäjällä on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana. Suhtautuminen puutuotteisiin on myös myönteistä. Arkkitehtien näkökulmasta materiaalien tärkeimmät ominaisuudet ovat ympäristöystävällisyys ja terveydelle haitallisten vaikutusten puuttuminen. Tästä huolimatta insinööripuutuotteiden koulutusohjelmien puute synnyttää ennakkoluuloja puupohjaisten tuotteiden ominaisuuksista ja hidastaa puurakennusalan kehitystä. Vaikka tämä tutkimus osoittaa positiivista asennetta puutuotteille, se ei riitä kuvaamaan koko Venäjän puurakentamismarkkinoiden tilannetta, jonka takia on järkevää jatkaa ei vaan arkkitehtien, mutta lisäksi myös muiden rakennusalan sidosryhmien asenteiden tutkimista.Architects are one of the most significant construction project stakeholders. They are involved in the decision-making process, including the selection of construction materials. This means that architects can promote the application of new innovative engineered wood products (EWP) in the construction of buildings. Although EWPs are becoming more popular as a construction material, there is still extra capacity for their usage in the multi-storey construction as well. In 2017, Russian public authorities approved an important initiative to allow the construction of higher than three-storeyed wood buildings. Thus, it is interesting, whether Russian architects are ready for applying EWPs in their architectural design projects. In this study, a web-based questionnaire was used for assessing the perceptions and the level of awareness of EWPs among randomly chosen architects working mainly in Saint-Petersburg and Moscow (n=25). The data was analysed by employing the two-tailed Mann-Whitney U Test and SWOT and descriptive analysis. The results indicate that most of the respondents know EWPs rather well and apply them in their work. Most of the respondents stated that the use of EWPs in Russia has increased in the last five years. The attitude towards applying EWPs in construction is also positive. From the architects’ perspective, the most important characteristics of the materials are environmental friendliness and absence of harmful effects on health. Nevertheless, a lack of the educational programs about wood-based composite materials gives birth to the prejudice about the properties of such products and slows the progress of the development of the timber construction sector. Although this study shows a positive attitude towards EWPs, it is not enough for describing the whole situation in the Russian wood construction market, and it is reasonable to conduct further studies of attitudes not only among architects but also among other stakeholders of construction projects.
Subject: Engineered wood products (EWP)
architect
wood-frame construction
multi-storey buildings
Russia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record