Se on ajatuksissani niin suomalainen tuote – sosiaalisen median kampanja brändiassosiaatioiden kehittäjänä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Vertainen, Sini-Krista
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201712195992
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/229822
dc.description.abstract Sosiaalisen median murros on ollut vahvaa viime vuosina. Yritykset ovat hiljalleen ymmärtäneet sosiaalisen median markkinoinnin vahvuuden sekä toimialalla olevat mahdollisuudet. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kuinka sosiaalisen median kampanja toimii asiakaslähtöisten brändipääoman rakentajana. Tutkimus oli tapaustutkimus, jossa selvitettiin minkälaisia brändiassosiaatioita kyseinen brändi edustaa, mikä on sosiaalisen median rooli asiakaslähtöisen brändipääoman rakentajana ja kuinka sosiaalisen median kampanja onnistui kuluttajien mielestä. Tulokset koostuivat Toimeksiantajayrityksen teettämistä raporteista sekä brändin Facebook – sivustolla olleesta kyselystä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kuluttajien mielipidettä brändiin liittyvien teemojen osalta. Kyseessä oli monimenetelmätutkimus. Kvantitatiivisia tuloksia analysoitiin ristiintaulukoimalla sekä tutkimalla frekvenssejä. Laadullisia tuloksia tarkasteltiin sisällön analyysillä. Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että kampanja voi vahvistaa asiakaslähtöistä brändipääomaa, mikäli se viestii yrityksen strategian mukaisia näkemyksiä brändistä. Onnistuneen sosiaalisen median kampanjan avainsanoja ovat myönteiset assosiaatiot brändiin tai tuotteeseen sekä lisääntynyt WOM eli suullinen viestintä tuotteesta. Onnistunut sosiaalisen median kampanja vaatii käyttäjäryhmän toiminnan motiivin löytämistä, jotta sivustolle tulee vuorovaikutusta. Nämä kaikki yhdessä lisäävät myönteistä mielikuvaa brändistä, joka itsessään vahvistaa asiakaslähtöistä brändipääomaa. Vahvat, ainutlaatuiset ja myönteisiä tunteita herättävät assosiaatiot ovat tärkeässä asemassa asiakaslähtöisen brändipääoman vahvistamisessa. Sosiaalisen median kampanja rooli brändipääoman rakentajana koostuu myös vahvasti tiedon leviämisestä sosiaalisessa mediassa. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject brändiassosiaatio fi
dc.subject sosiaalinen media fi
dc.subject markkinointikampanja fi
dc.title Se on ajatuksissani niin suomalainen tuote – sosiaalisen median kampanja brändiassosiaatioiden kehittäjänä fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201712195992

Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu Sini Vertainen 2017.pdf 2.446Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record