D3-vitamiinin vaikutus karjujen jalkaheikkouden esiintymiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195983
Title: D3-vitamiinin vaikutus karjujen jalkaheikkouden esiintymiseen
Author: Närkki, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201712195983
http://hdl.handle.net/10138/229823
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Jalkaheikkous on yksi yleisimpiä tuotantosairauksia sioilla. Tärkein jalkaheikkoutta aiheuttava tekijä on osteokondroosi, jonka taustalla on yleisimmin rakenteellisia ongelmia ja rustonsisäisen luutumisen häiriöitä. Perimä vaikuttaa sairastumisalttiuteen, mutta myös ravinnon riittävällä D-vitamiinipitoisuudella on tärkeä merkitys luuston normaalille kehitykselle. Tämä tutkimus toteutettiin osana kansainvälistä ProHealth-hanketta ja sen tavoitteena oli selvittää D3-vitamiinin lähteen ja määrän vaikutusta karjujen jalkaheikkouden esiintymiseen. Koeasetelma oli 2 x 2 faktoriaalinen. Kokeessa vertailtiin kolekalsiferolia sisältävää tavanomaista D3-vitamiinivalmistetta ja 25-hydroksikolekalsiferolia sisältävää Hy•D®-valmistetta D3-vitamiinin lähteenä sekä suositusten mukaisen ja suosituksiin nähden kolminkertaisen D3-vitamiinimäärän vaikutusta tuloksiin. Tuloksissa tarkasteltiin sikojen rehunkulutusta, rehu- ja energiahyötysuhdetta, kasvua, liikuntakykyä, plasman 25(OH)D3-, ALP-, Ca- ja P-pitoisuuksia sekä teurastuloksia. Lisäksi luunäytteistä tarkasteltiin osteokondroottisia muutoksia olka- ja kyynärnivelissä sekä metakarpaaliluiden ominaispainoa ja murtolujuutta. Tutkimus toteutettiin Figen Oy:n tutkimusasemalla Längelmäellä 24.3. - 22.8.2016. Kokeessa oli yhteensä 120 maatiaisrotuista karjua, jotka jaettiin 10 sian koekarsinoihin. Sikojen loppupaino oli keskimäärin 113 kg. Suosituksia suurempi D3-vitamiinin määrä lisäsi sikojen rehunkulutusta koko kokeen aikana 6,13 kg ka ja paransi sikojen päiväkasvua, teuraspainoa ja metakarpaaliluiden murtolujuutta. Päiväkasvu parani suuremmalla D-vitamiinimäärällä loppukasvatuskauden aikana 90,83 g/ pv ja koko kokeen aikana 30,25 g/ pv. Teuraspaino oli 2,32 kg ja metakarpaaliluiden murtolujuus 124,4 N parempi kuin suositusten mukaisella D-vitamiinimäärällä. Yli 80 %:lla sioista oli hyvät tai erinomaiset jalat eli suurimmalla osalla koe-eläimistä liikkuminen oli sulavaa ja jalkojen rakenteessa korkeintaan pientä virheellisyyttä. Tuloksissa ei ollut eroja koeryhmien välillä. Suuremmalla D-vitamiinimäärällä plasman 25(OH)D3-pitoisuus oli lähes kaksinkertainen Hy•D®-valmistetta saaneilla sioilla verrattuna tavanomaista D3-vitamiinivalmistetta saaneisiin sikoihin. Muissa pitoisuuksissa ei ollut eroja koeryhmien välillä. Kyynärnivelissä havaittiin yleisesti enemmän vakavia muutoksia kuin olkanivelissä, mutta koeryhmien välillä ei ollut eroja tuloksissa. Kokeesta jouduttiin poistamaan yhteensä 11 sikaa. Lisäksi sairaita sikoja jouduttiin lääkitsemään kokeen aikana antibiooteilla 200 kertaa ja kipulääkkeillä 37 kertaa. Lääkittyjä sikoja oli yhteensä 50. Poistot ja lääkintäkerrat jakautuivat tasaisesti koeryhmien välillä. Tämän tutkimuksen perusteella suosituksia suurempi D-vitamiinimäärä parantaa sikojen tuotantotuloksia. Jalkaheikkouden ja osteokondroosin esiintymiseen D-vitamiinin määrä ei kuitenkaan merkitsevästi vaikuttanut. D-vitamiinin lähde ei vaikuttanut tuotantotuloksiin tai jalkaheikkouden ja osteokondroosin esiintymiseen. Tuloksista havaitaan, että ruokintasuosituksissa annetut arvot kuvaavat eläinten D-vitamiinin minimitarvetta, mutta niissä ei ole otettu huomioon terveys- ja tuotantotulosten optimointia. Eri tutkimusten tulokset D-vitamiinin vaikutuksista sikojen tuotantotuloksiin ovat vaihtelevia. D-vitamiinin vaikutusta jalkaheikkouteen on tutkittu vähän. Molemmista aihealueista kaivataan lisätutkimusta.Leg weakness is one of the most common production diseases in pigs. Osteochondrosis is a joint disorder in which the endochondral ossification is disturbed. Leg weakness is mainly caused by osteochondrosis in pigs. Many factors like heredity and vitamin D status can affect the prevalence of osteochondrosis. This experiment was part of the international ProHealth project. The aim of this study was to investigate how two different vitamin D3 sources and feeding levels affect the prevalence of leg weakness in boars. Experiment design was 2 x 2 factorial. Commonly used vitamin D3 product (cholecalciferol) and Hy•D® product (25-hydroxycholecalciferol) were compared as vitamin D3 sources. Vitamin D3 feeding level 1 was in accordance of Finnish vitamin D3 recommendations and feeding level 2 was threefold with respect to the recommendations. Practical trial was carried out at Figen Oy’s research center in Längelmäki in 24.3. – 22.8.2016. Trial was conducted with 120 finishing boars. Average live weight of the boars at the end of the trial was 113 kg. Feed intake, daily weight gain, slaughter weight and bone strength were improved by greater feeding level of vitamin D3. Greater feeding level increased feed intake 6,13 kg of dry matter, slaughter weight 2,32 kg and bone strength 124,4 N during the trial. Daily weight gain increased 90,83 g/ d during the finishing period and 30,25 g/ d during the overall trial. Over 80 % of the pigs had excellent or good leg structure with only minor faults and their locomotion was fluent. There were no significant differences in leg structure or locomotion results between treatments. Pigs fed Hy•D® product with greater feeding level got double plasma 25-hydroxycholecalsiferol concentration when compared to pigs fed commonly used vitamin D3 product with greater feeding level. There were no significant treatment differences for 25-hydroxycholecalsiferol concentration in feeding level in accordance of the nutritional recommendations. There were no significant differences in plasma Ca, Pi or ALP concentrations between treatments either. Serious faults were observed more in distal humerus (elbow joint) compared to proximal humerus (shoulder joint) but there were no significant differences between treatments. In total of 11 pigs were removed from the treatments because of medical or tail biting reasons and in total of 50 pigs were medicated during the trial. Number of removed and medicated pigs divided evenly between treatments. According to this study the greater feeding level of vitamin D3 improved production. Feeding level of the vitamin D3 did not affect prevalence of the leg weakness or osteochondrosis. Source of the vitamin D3 did not affect production or prevalence of the leg weakness or osteochondrosis. Nutritional recommendations cover mainly the minimum need for nutrients and take no stand on optimizing production or health records. There is also some variation between research results. More research about the effects of vitamin D3 to prevalence of the leg weakness and the possibility to optimize production and health records with supplemental vitamin D3 is needed.
Subject: D3-vitamiini
jalkaheikkous
osteokondroosi
jalkaterveys
sika
karju


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma.pdf 16.99Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record