Mikrolevien lipidien uuttaminen paineistetulla nesteuutolla

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Environmental Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper sv
dc.contributor.author Anttila, Pekka
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201712195963
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/229828
dc.description.abstract Mikroleviä voidaan käyttää tuottamaan esimerkiksi proteiineja, lipidejä, väriaineita, vitamiineja ja hiilihydraatteja elintarvikekäyttöön. Aikaisempi tutkimus on selvittänyt erityisesti mikrolevien mahdollisuuksia polttoaineiden raaka-aineina ja niiden käyttöä erikoisravintovalmisteissa elintarvikepuolella. Tutkimuksen kirjallisuusosassa selvitettiin aiemmin kehitettyjen lipidien uuttomenetelmien etuja sekä neutraalilipidien analyysimenetelmiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää optimaalinen menetelmä neutraalilipidien uuttamiseksi paineistetulla nesteuutolla pakkaskuivatuista Euglena gracilis ja Selenastrum sp.-mikrolevistä. Lisäksi selvitettiin tutkittavien mikrolevien lipidikoostumusta. Tutkimuksen kokeellisessa osassa mikrolevänäytteiden lipidifraktiot pyrittiin uuttamaan mahdollisimman tehokkaasti käyttäen paineistettua nesteuuttoa (ASE). Uuttoliuottimina käytettiin 2-etoksietanolia, asetonia ja etanolia ja verrattiin niiden uuttotehokkuutta vertailumenetelmäksi valittuun Blighin ja Dyerin metanoli-kloroformi-uuttoon. Uutteiden lipidikoostumus karakterisoitiin käyttäen rasvahappoanalyysia, luokittelemalla lipidiryhmät ohutlevykromatografisesti, analysoimalla uutteista tokoferolit nestekromatografisesti sekä määrittämällä karotenoidit ja klorofyllit spektrofotometrisesti. Parhaat tulokset saavutettiin etanolilla käyttäen 125 ⁰C:en lämpötilaa, 11 min uuttoaikaa, 1 uuttokertaa ja 1500 psi:n painetta. Tutkimuksessa todettiin lämpötilalla olevan suurin merkitys uuton tehokkuuteen käytetyllä ASE -menetelmällä. Kehitetty menetelmä oli tehokkaampi kuin vertailumenetelmänä käytetty Blighin ja Dyerin metanoli-kloroformi-vesi-uuttoon (2:1:0,8, v/v/v) sekä toi työskentelyssä merkittävän ajansäästön. fi
dc.description.abstract Microalgae are the most primitive and simple members of plant kingdom, unicellular or colonial and can be found worldwide. Microalgae are promising organism for producing sustainable biomass and microalgae can be used to produce proteins, lipids, colourants, vitamins and carbohydrates to food industry and can be used as feed for animals and source for biofuels. The objective of this study was to select the most effective extraction solvent and develop and optimize an accelerated solvent extraction (ASE) method for microalgal lipids. ASE is an extraction technique that needs only small amounts of solvents and uses elevated temperature and pressure for better extractability. Study had two separated parts; 1. Choosing the best solvent for ASE, 2. Optimizing extraction conditions. Study was made with two freeze dried biomasses; Euglena gracilis and Selenastrum Sp. Choosing an extraction solvent for ASE was made between acetone, ethanol and 2-ethoxyethanol and those were compared for Bligh and Dyer chloroform- methanol-water solvent extraction. Lipid yields were analyzed as total fat as sum of fatty acid methyl esters and fatty acid composition with GC-FID. Overview of lipidclasses was studied with TLC. Tocopherol analysis was made with NP-HPLC-FLD and carotenoids and chlophylls were analyzed with UV-VIS spectroscopy. Optimizing the extraction conditions was made with experimental design program with 2*15 samples in different extraction conditions with ethanol as solvent. Evaluation of results was made by total fat, omega-3 fattyacids EPA and DHA, tocopherol, carotenoid and chlorophyll contents. Optimized extraction conditions were: Temperature 125 ⁰C, Extraction time 11 min, 1 extraction cycle and Pressure 1500 psi. Temperature had the greatest effect on the studied extraction parameters. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject lipids en
dc.subject microalgae en
dc.subject accelerated solvent extraction en
dc.subject ASE en
dc.subject liuotinuutto fi
dc.subject lipidit fi
dc.subject mikrolevät fi
dc.subject paineistettu nesteuutto fi
dc.title Mikrolevien lipidien uuttaminen paineistetulla nesteuutolla fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Elintarvikekemia fi
dc.subject.discipline Food Chemistry en
dc.subject.discipline Livsmedelskemi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201712195963

Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Pekka_anttila_231117.pdf 4.164MB application/pdf Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot