Kenelle kierukkaehkäisy sopii?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/230005

Citation

Kaislasuo , J , Suhonen , S & Heikinheimo , O 2016 , ' Kenelle kierukkaehkäisy sopii? ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 24 , Sivut 1767-1771 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL242016-1767.pdf >

Title: Kenelle kierukkaehkäisy sopii?
Author: Kaislasuo, Janina; Suhonen, Satu; Heikinheimo, Oskari
Contributor organization: Naistenklinikka
Clinicum
HUS Naistentaudit ja synnykset
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 5
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/230005
Abstract: Kie­rukka on pitkä­vai­kut­teinen ehkäi­sy­muoto, jon­ka te­hoon käyt­täjän vir­heet tai unoh­dukset ei­vät vai­kuta. Ikä tai synnyt­tä­neisyys ei­vät vai­kuta kieruk­kaeh­käisyn sopi­vuuteen tai turval­li­suuteen. Kie­rukkaa käyt­tävät nai­set ovat yleensä tyyty­väisiä ehkäi­sy­me­ne­tel­määnsä. Varmis­ta­malla kie­rukan help­po saa­tavuus voi­daan merkit­tä­västi vä­hentää suunnit­te­le­mat­tomia ras­kauksia.
Subject: Intrauterine Devices
+adverse effects
+contraindications
Female
Contraception
3123 Naisten- ja lastentaudit
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL242016_1767.pdf 246.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record