Aikuisen ADHD:n tunnistaminen ja merkitys

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/230055

Citation

Saari , A , Sainio , M & Leppämäki , S 2016 , ' Aikuisen ADHD:n tunnistaminen ja merkitys ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 38 , Sivut 2331-2336 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL382016-2331.pdf >

Title: Aikuisen ADHD:n tunnistaminen ja merkitys
Author: Saari, Armi; Sainio, Markku; Leppämäki, Sami
Contributor: Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos
Helsingin yliopisto, Psykiatrian osasto
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 6
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/230055
Abstract: ADHD on kehityksellinen tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja impulssikontrollin säätelyn vaikeus, joka usein jatkuu läpi elämän heikentäen työ- ja toimintakykyä. ADHD johtaa tavallisesti alisuoriutumiseen opinnoissa ja työelämässä. Tyypillisiä ongelmia ovat heikentynyt työteho, lisääntyneet sairauspoissaolot ja suurentunut työtapaturmariski. Työterveyshuolto on keskeisessä asemassa työelämässä olevien potilaiden tunnistamisessa ja tutkimuksiin ohjaamisessa. Lääkehoidolla on osoitettu olevan hyvä teho aikuispotilaiden keskeisiin oireisiin sekä työ- ja toimintakykyyn. Hoito on erittäin kustannustehokasta ja voidaan yhdistää psykososiaalisiin hoitomuotoihin.
Subject: Attention Deficit Disorder with Hyperactivity
+diagnosis
Adult
3124 Neurologia ja psykiatria
3112 Neurotieteet
3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Rights:
Full text embargoed until: 2017-12-31


Files in this item

Files Size Format View

Embargo on files ends: 2017-12-31

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record