Performative hybrid interaction: Understanding planned events across collocated and mediated interaction spheres

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3933-7
Title: Performative hybrid interaction: Understanding planned events across collocated and mediated interaction spheres
Author: Nelimarkka, Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Department of Computer Science, Aalto University Helsinki Institute for Information Technology HIIT
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-01-09
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3933-7
http://hdl.handle.net/10138/230087
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: There is a division among computer-supported collaboration tools by location (collocated/ distributed) and by time (synchronous/asynchronous). Collocated synchronous tools were once given focus in research through studies of group support systems. Today, ubiquitous computing has led to collocated synchronous computing becoming a part of day-to-day life. The practices involved take place in hybrid space – a mixture of face-to-face and computer-mediated communication. This very real, concrete phenomenon has been subject to study in the human-computer interaction domain; however, theories examining social interaction in the hybrid space, or hybrid interaction, are rare. Such theories may help to advance the design and utilization of tools for hybrid interaction. Aimed at helping practitioners understand and benefit from hybrid interaction, a study of one form of it was undertaken, with the emphasis on cases wherein the event is organized as a performance and there are spectators and performers. Hence, the focus is on performative hybrid interaction: hybrid interaction that is used as part of a performance. The work builds on 14 instances of hybrid interaction examined through mixed-methods approaches. The following observations about social practices were made on the basis of the empirical research: (i) Hybrid interaction has social rules that govern how interaction takes place. In this respect, hybrid interaction is like any social interaction. However, the social rules of hybrid interaction emerge from the rules of both computer-mediated and face-to-face interaction. These two communication channels are interlinked and, therefore, influence one another. (ii) In performer-oriented settings, it is important to establish social rules that support the performance. Performative hybrid interaction benefits from active guidance by performers. This active guidance establishes the social rules and communicates them to spectators. Performers establish these rules in several ways, both onstage and offstage. Yet the technical systems employed do not scaffold and support the active guidance. (iii) The choices surrounding social rules are normative decisions. Therefore, frameworks that account for and reflect these decisions can be helpful for designers and researchers. Frameworks of this nature might be adapted, for example, from political science. They benefit research and design in two ways. Firstly, they often provide a set of validated empirical methods that make the research more solid. Secondly, they support the design of systems: they justify the design goals and provide a backdrop against which the design ideas evolve. Discussion proceeding from these findings considers how to improve practices of performative hybrid interaction. The thesis project investigated the importance of accounting for these social practices. Also, I propose further tools for supporting these social practices, such as the script. Furthermore, the thesis contributes to the use of social theories for human-computer interaction, with a synthesis of elements from several fields of research: political science, performance studies, event studies, and sociology. This combination offers insights related to the difficulties and potential problems in performative hybrid interaction. It also provides insight into the role of normative decisions that ought to inform designers and researchers working on performative hybrid interaction.Esitelmien, luentojen, oppituntien, paneelien sekä muiden suunniteltujen tapahtumien aikana käytetään usein älylaitteita osallistumisen tukena. Esimerkiksi paneelissa yleisökysymyksiä voidaan poimia paitsi yleisöltä salista, myös kaikille näkyvästä Twitter-virrasta. Samalla tavoin luennoitsija voi pyytää opiskelijoita vastaamaan monivalintakysymyksiin ja mukauttaa sitten luennon sisältöä opiskelijoiden osaamisen ja mielenkiinnon perusteella. Kyseessä on yleistyvä käytäntö: Helsingin yliopistolla Flinga, Presemo sekä teknologiastartupit, kuten Sli.do, Screen.io ja Mentimeter pyrkivät parantamaan vuorovaikutusta esiintyjien ja yleisön välillä. Väitöskirjassa pohditaan, kuinka osallistamisen välineet voivat nykyistä paremmin tukea onnistuneen vuorovaikutussuhteen muodostumista yleisön ja esiintyjien välille. Tutkimus keskittyy siksi teknologian sijaan sosiaalisiin käytäntöihin ja niiden kehittymiseen tilanteissa, joissa esiintyjien ja yleisön välistä vuorovaikutusta parantavaa teknologiaa on käytössä. Väitöskirjassa ja sen osajulkaisuissa pohditaan teknologian luomia uusia sosiaalisia sääntöjä ja arvoja, esimerkiksi vuorovaikutustilannetta sääteleviä normeja. Lisäksi tutkimus tuo esille esiintyjien haasteita ylläpitää yhtäaikaisesti sekä digitaalista että kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ja nivoa samalla esitykset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Väitöskirjassa tuodaan esille mahdollisuuksia tukea paremmin vuorovaikutusta hyödyntäen huomioita sosiaalisista käytännöistä. Tulevaisuudessa teknologiaa, kuten älylaitteita, käytetään yhä useammin vuorovaikutuksen tukena sekä yhteistyön välineenä esimerkiksi esitelmien, luentojen ja oppituntien aikana. Tutkimus nostaa esille tarpeen suunnitella vuorovaikutusta myös sosiaalisesta näkökulmasta. Teknologisten välineiden käytössä voidaan tehdä monia valintoja, jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin välineet päätyvät tukemaan vuorovaikutusta. Onnistunut vuorovaikutus esimerkiksi oppitunnin aikana vaatii huomiota niin kysymyksen muotoilun, sen esittelyn kuin vastauksen purkamisessa. Teknologia voi olla mukana auttamassa tätä pohdintatyötä, mutta ei voi tehdä sitä opettajan puolesta. Tehty käsitteellinen työ ja sosiaalitieteiden teorioiden esittely toivottavasti tukee tässä pohdiskelua.
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Performa.pdf 1.501Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record