Kaksi erilaista luokanopettajaa – kaksi erilaista matemaattisen ongelmanratkaisun ohjaajaa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/230171

Citation

Portaankorva-Koivisto , P , Laine , A , Näveri , L & Saló i Nevado , L 2013 , Kaksi erilaista luokanopettajaa – kaksi erilaista matemaattisen ongelmanratkaisun ohjaajaa . julkaisussa E Yli-Panula , H Silfverberg & E Kouki (toim) , Opettaminen valinkauhassa: Ainedidaktinen symposiumi Turussa 15.3.2013 . Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja : Ainedidaktisia tutkimuksia , Nro 7 , Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry , Helsinki , Sivut 95-107 . < https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42530/ad_tutkimuksia_7_e.pdf?sequence=1 >

Title: Kaksi erilaista luokanopettajaa – kaksi erilaista matemaattisen ongelmanratkaisun ohjaajaa
Author: Portaankorva-Koivisto, Päivi; Laine, Anu; Näveri, Liisa; Saló i Nevado, Laia
Other contributor: Yli-Panula, Eija
Silfverberg, Harry
Kouki, Elina
Contributor organization: Opettajankoulutus
Käyttäytymistieteet
Gunilla Holm / Vastuullinen tutkija
Kasvatustieteen koulutus
Publisher: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry
Date: 2013
Language: fin
Number of pages: 13
Belongs to series: Opettaminen valinkauhassa: Ainedidaktinen symposiumi Turussa 15.3.2013
Belongs to series: Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja : Ainedidaktisia tutkimuksia
ISBN: 978-952-5993-12-7
978-952-5993-13-4
ISSN: 1799-9596
URI: http://hdl.handle.net/10138/230171
Abstract: Avoimien ongelmanratkaisutehtävien käyttö matematiikan opetuksessa haastaa sekä opettajan substanssiin liittyvän tiedon, pedagogisen sisältötiedon että opettajan roolin opetustilanteessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan kahden luokanopettajan ongelmanratkaisuprosessin ohjaamista perustuen videoihin ja opettajien haastatteluihin. Päätuloksina havaitaan, että erilaiset painotukset opettajien asenteissa matematiikkaa ja sen opettamista kohtaan tuottavat hyvin erilaisia ongelmanratkaisutunteja. Kannustamiseen ja oppilaiden tukemiseen nojautuva, kokemuksellisuutta painottava opetus ilman etukäteisvalmisteluja johti siihen, että tehtävät saivat hyvin vapaita muotoja. Tehtävien analysointi olisi edellyttänyt syvempää aineenhallintaa, eikä opettaja tohtinut puuttua ratkaisujen laadukkuuteen. Perusteellisuuteen, dokumentointiin ja järjestelmällisyyteen tähtäävä pedagogiikka tuotti laadukkaita tuloksia, mutta työskentely jäi oppilaiden oman luovuuden ja tehtävän avoimuuden osalta yllätyksettömäksi. Lisäksi ratkaisuista tuli pitkälti yhtenäisiä.
Subject: 516 Kasvatustieteet
Avoimet ongelmatehtävät
luokanopettaja
ongelmanratkaisun ohjaaminen
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ad_tutkimuksia_7_e.pdf 3.512Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record