In vitro menetelmän kehittäminen OATP1B1 kuljetinproteiinin toiminnallisuuden tutkimiseksi

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151385
Julkaisun nimi: In vitro menetelmän kehittäminen OATP1B1 kuljetinproteiinin toiminnallisuuden tutkimiseksi
Tekijä: Kaugonen, Olga
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151385
http://hdl.handle.net/10138/230253
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Biofarmaci
Biopharmacy
Biofarmasia
Tiivistelmä: Investigating the role of cell membrane proteins has increased over the last decade, as drugdrug interactions and genetic polymorphisms have been found to cause changes in drug pharmacokinetics and dynamics. In this study the characteristics of the OATP1B1 transporter were reviewed and new in vitro research method to study protein functions was developed. Human Embryonic Kidney cells (HEK) is a human derived mammalian cell-line that is widely used in the study of OATP1B1 transporter. The Sf9 cell line is isolated from Spodoptera frugiperda insect and is one of the standard in vitro tools in a genetic engineering study. In the experimental part of this thesis the goal was to express OATP1B1 transporter in Sf9 and HEK293 cell lines. The wild-type SLCO1B1-gene encoding the OATP1B1 was virulent with baculovirus into the cells by the Bac-to-Bac® Baculovirus Expression System. For expression in the Sf9 cells, the aim of the study was to clone the SLCO1B1-gene into the pFastBac vector. The cloning was not successful in this study although attempts were made for several approaches. The expression of OATP1B1 transporter in HEK293 cells was successful. HEK293 cells expressing OATP1B1 transporter are well suited for the study of the SLCO1B1-gene. The in vitro method developed in this study remains in the research team as a tool to investigate the polymorphisms of the SLCO1B1-gene, the inhibition of the transporter and possible drug interactions.Solukalvon kuljetinproteiinien merkityksen tutkiminen on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana, sillä lääke-lääkeinteraktioiden ja geneettisten polymorfioiden on havaittu aiheuttavan muutoksia niin lääkeaineen farmakokinetiikkaan kuin dynamiikkaan. Tässä työssä tarkasteltiin OATP1B1 kuljetinproteiinin ominaisuuksia sekä kehitettiin kuljetinproteiinin toimintojen tutkimiseen käytettävää in vitro tutkimusmenetelmää. Ihmisalkion munuaissolut (HEK, Human Embriotic Kidney) ovat ihmisestä peräisin olevat nisäkässolut, joita käytetään paljon OATP1B1 transportterin tutkimisessa. Spodoptera frugiperda hyönteisestä eristetty Sf9 solulinjaa on paljon käytetty geeniteknisessa tutkimuksessa, mutta vain vähän OATP1B1 kuljetinproteiinin tutkimisessa. Tutkimuksen tavoite oli ilmentää OATP1B1 kuljetinproteiini Sf9- ja HEK293-soluilla. OATP1B1 kuljetinproteiiniä koodaava villityypin SLCO1B1-geeni viruoitiin bakuloviruksella tutkittaviin soluihin Bac-to-Bac® Baculovirus Expression System menetelmällä. Sf9 soluissa kuljetinproteiinin ilmentämistä varten tutkimuksen tavoitteena oli kloonata SLCO1B1-geeni pFastBac-vektoriin. SLCO1B1-geenin kloonaminen pFastBac-vektoriin ei onnitunut, vaikka useita eri lähestymistapoja yritettiin. HEK293 soluissa OATP1B1- kuljetinproteriinin ilmentäminen onnistui. OATP1B1-kuljetinproteiiniä ilmentävät HEK293 solut soveltuvat hyvin SLCO1B1-geenin tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa kehitetty in vitro menetelmä jää tutkimusryhmään työkaluksi tutkimaan SLCO1B1-geenin polymorfioita, kuljettajaproteiinin inhibitiota, substraattien kulkeutumista sekä mahdollisia lääkeyhteisvaikutuksia.
Avainsanat: OATP1B1
SLCO1B1
HEK293
Sf9
transporter
kuljettajaproteiini
transportteri


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot