Sääntelyyn perustuvat rahapelihaittojen ehkäisytoimet ja niiden soveltuvuus Suomen rahapelijärjestelmään : Tutkimustietoon ja asiantuntija-arvioihin perustuva selvitys 1.6.2017

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/230286

Citation

Selin , J , Simonen , J , Alho , H , Castrén , S , Järvinen-Tassopoulos , J , Karlsson , T , Nikkinen , J T , Salonen , A & Warpenius , K M 2017 , Sääntelyyn perustuvat rahapelihaittojen ehkäisytoimet ja niiden soveltuvuus Suomen rahapelijärjestelmään : Tutkimustietoon ja asiantuntija-arvioihin perustuva selvitys 1.6.2017 . Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita , Nro 2017:43 , Sosiaali- ja terveysministeriö , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3895-3 >

Title: Sääntelyyn perustuvat rahapelihaittojen ehkäisytoimet ja niiden soveltuvuus Suomen rahapelijärjestelmään : Tutkimustietoon ja asiantuntija-arvioihin perustuva selvitys 1.6.2017
Author: Selin, Jani; Simonen, Jenni; Alho, Hannu; Castrén, Sari; Järvinen-Tassopoulos, Johanna; Karlsson, Thomas; Nikkinen, Janne Tapio; Salonen, Anne; Warpenius, Katariina M
Contributor organization: Sosiaalitieteiden laitos
Valtiotieteellinen tiedekunta
Publisher: Sosiaali- ja terveysministeriö
Date: 2017-11-08
Language: fin
Number of pages: 26
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita
ISBN: 978-952-00-3895-3
ISSN: 2242-0037
URI: http://hdl.handle.net/10138/230286
Abstract: Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 16.2.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rahapeli- ja päihdeasiantuntijoista muodostetulle työryhmälle toimeksiannon selvittää tutkimusnäytön valossa vaikuttavimpia rahapelihaittojen ehkäisytoimia, sekä niiden soveltuvuutta Suomeen. Työryhmä esittää tutkimusnäytön ja asiantuntijatiedon pohjalta kuutta vaikuttavaksi katsomaansa sääntelytoimenpidettä rahapelihaittojen ehkäisemiseksi Suomessa. Esitettävät toimenpiteet ovat: rahapelejä tarjoavien toimipisteiden maantieteellisen keskittymisen ja sijaintipaikkojen rajoittaminen, pelipisteiden määrän rajoittaminen (erityisesti rahapeliautomaattien osalta), pelaamisen rajoittaminen anniskelupaikoissa, pakollinen pelaajan tunnistautuminen, pakolliset pelaajan itse asettamat rajat pelikulutukselle, sekä pelaajan itselleen hakema pelikielto. Työryhmä pitää vaikuttavuuden kannalta tärkeänä toimenpiteiden huolellista toimeenpanoa ja vaikutusten arviointia.
Subject: 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
rahapelit
rahapelihaitat
rahapelipolitiikka
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportti_2.pdf 460.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record