Miten etähallintaa harjoitetaan UNICEF:n ohjelmassa? : diskurssianalyysi tasa-arvoisen koulutuksen ohjelmasta

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251845
Titel: Miten etähallintaa harjoitetaan UNICEF:n ohjelmassa? : diskurssianalyysi tasa-arvoisen koulutuksen ohjelmasta
Författare: Inkinen, Essi
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251845
http://hdl.handle.net/10138/230461
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Geography
Maantiede
Geografi
Abstrakt: This study concentrates on UNICEF's program The Investment Case of Education and Equity and analyse it based on Foucault's concept of governmentality. Special interest is in questions about how you can govern from trough the program from distance and how the principles of governmentality can be seen in this specific program. International organizations have rose on the side of states to the global field of power. The UN and UNICEF are one of the biggest of them and their area of influence covers the whole world. UNICEF published in the beginning of the year 2105 the program, which concentrates on developing children's possibilities for education and its quality in developing countries. One of its main goals is to prevent every school age child the possibility to go to school and lift the quality of education. With the concept of governmentality, I try analyse how power and governing can be seen in the program and its different shapes. The concept tries to create a link between different shapes of power and subjective processes. My aim is to analyse the program I have chosen trough governmentalities three main perspective; creating a problem, solving the problem and the discourse of the program. On top of this I try to open up the main goals of the program. I use discourse analysis to do this.Tutkimuksessa perehdytään UNICEF:n ohjelmaan tasa-arvoisesta koulutuksesta ja analysoidaan sitä Foucault'n luoman hallintamentaliteetin käsitteen avulla. Tarkastelussa on erityisesti, miten etähallintaa voi ohjelman kautta harjoittaa hallintamentaliteetin käsitteen periaatteiden kautta sekä miten nämä ohjelmassa ilmenevät. Kansainvälinen hallinnan kentälle on valtioiden rinnalle noussut yhä vahvempana tekijänä kansainväliset organisaatiot. YK ja UNICEF kuuluvat suurempien organisaatioiden joukkoon ja niiden vaikutusalueet on laajentunut kattamaan koko maailman. UNICEF:n vuoden 2015 julkaisema ohjelma tasa-arvoisesta koulutuksesta keskittyy parantamaan lasten ja nuorten kouluttautumisen mahdollisuuksia sekä sen laatua kehitysmaissa. Sen pyrkimyksenä on taata jokaiselle kouluikäiselle mahdollisuus koulunkäyntiin sekä nostaa opetuksen laatua. Hallintamentaliteetti käsitteen avulla pyrin analysoimaan ohjelmassa ilmenevää hallintaa ja sen erilaisia muotoja. Käsitteen tarkoitus on muodostaa linkki eri vallan sekä hallinnan muotojen sekä subjektiivisten prosessien välille. Pyrin analysoimaan valitsemaani ohjelmaa kolmen eri hallintamentaliteetin pääperiaatteen pääperiaatteen kautta; ongelman muodostamisen, ongelman ratkaisemisen sekä diskurssin kautta. Tämän lisäksi avaan ohjelman päämääriä.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post