Indeksointimetatiedon eristäminen ja arviointi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap sv
dc.contributor.author Wahlroos, Mika
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2017112251247
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/230772
dc.description.abstract Tiedonhallinnassa käytetään usein metatietona tiedon sisältöä kuvaavia avainsanoja parantamaan tiedon hallittavuutta tai löydettävyyttä. Sisällön kuvailua luonnollisen kielen termein tai käsittein kutsutaan indeksoinniksi. Yhdenmukaisuuden vuoksi voidaan käyttää tarkoitusta varten laadittua asiasanastoa, joka kattaa toimialan kannalta keskeisen termistön. Semanttisessa webissä ja yhdistetyssä tiedossa käytettävät ontologiat vievät ajatuksen pitemmälle määrittelemällä termit käsitteinä ja niiden välisinä merkityssuhteina. Metatiedon tuottamisen helpottamiseksi ja tehostamiseksi on kehitetty erilaisia menetelmiä, joilla sisältöä kuvailevia termejä voidaan tuottaa tekstiaineistosta automaattisesti. Tässä tutkielmassa keskitytään avaintermien automaattiseen eristämiseen tekstistä sekä metatiedon laatuun ja sen arvioinnin menetelmiin. Esimerkkitapauksena käsitellään ontologiaa hyödyntävän Maui-indeksointityökalun käyttöä asiakirjallisen tiedon automaattiseen asiasanoittamiseen. Automaattisesti eristetyn metatiedon laatua verrataan alkuperäiseen ihmisten määrittämään asiasanoitukseen käyttäen tarkkuus- ja saantimittauksia. Lisäksi evaluointia täydennetään aihealueen asiantuntijoiden esittämillä subjektiivisilla laatuarvioilla. Tulosten perusteella selvitetään tekstin esikäsittelyn ja sanaston hierarkian merkitystä automaattisen asiasanoituksen laadun kannalta sekä pohditaan keinoja annotointimenetelmän jatkokehittämiseksi. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Indeksointimetatiedon eristäminen ja arviointi fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Computer science en
dc.subject.discipline Tietojenkäsittelytiede fi
dc.subject.discipline Datavetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251247

Files in this item

Files Size Format View
gradu-wahlroos.pdf 514.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record