Murtolukujen opetus toiminnallisesti : opetuskokeilu peltipizzamallilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801101014
Title: Murtolukujen opetus toiminnallisesti : opetuskokeilu peltipizzamallilla
Author: Ristiluoma, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801101014
http://hdl.handle.net/10138/230940
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on luoda toiminnallista materiaalia murtolukujen opetukseen ja testata sitä aidoissa opetustilanteissa alakoulussa. Materiaali on luotu käyttäen peltipizzamallia. Peltipizzamallilla havainnollistetaan suorakulmaisen alustan ja tussin avulla murtolukujen yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskua sekä suuruusvertailua ja ekvivalenssiluokkia. Murtoluvut on yksi haasteellisimmista matematiikan aiheista alakoulussa. Murtolukujen opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota käsitteenmuodostuksen prosessiin. Ymmärrykseen tähtäävään murtolukujen opetukseen kannattaa ottaa avuksi toiminta- ja havainnointimateriaaleja. Niillä oppilas saa itse kokeilla ja keksiä murtolukujen laskusäännöt. On tärkeää, että laskiessaan murtoluvuilla oppilas ymmärtää, miksi murtolukujen laskusäännöt toimivat ja osaa esittää laskutoimitukset myös havainnointimateriaaleilla ja sanallistaa laskutoimituksen.Toimintamateriaalia murtolukujen opetukseen on paljon saatavilla. Tutkimuksessa käytettävän peltipizzamallin etu on siinä, että se on helppo ja halpa malli valmistaa sekä sillä voidaan mallintaa kaikki aitojen murtolukujen yhteen-, vähennys-, kerto-, sekä jakolaskut. Harva toimintamateriaali pystyy tähän. Peltipizzamallia voi käyttää myös koetilanteessa, koska materiaaliksi riittää kynä ja paperia. Tutkimukseen osallistuvat oppilaat pitivät uudesta murtolukumallista ja kokivat sen pääosin hyödylliseksi. Otoskoko oli pieni, ja oppilaiden osaamistasoa ei mitattu, joten yleistyksiä on vaikea tehdä. Havaintojen ja palautteen perusteella peltipizzamallille olisi käyttöä murtolukujen opetuksessa.
Discipline: Teaching of Mathematics
Matematiikan opettajan koulutus
Utbildning av matematiklärare


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro-Gradu_Ristiluoma.pdf 1.491Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record