Fosfaattiaineenvaihdunnan säätely ja häiriöt

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/231090

Citation

Miettinen , H & Koistinen , H 2016 , ' Fosfaattiaineenvaihdunnan säätely ja häiriöt ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 17 , Sivut 1223-1229 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL172016-1223.pdf >

Title: Fosfaattiaineenvaihdunnan säätely ja häiriöt
Author: Miettinen, Helena; Koistinen, Heikki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Sisätautien osasto
Helsingin yliopisto, Clinicum


Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 7
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/231090
Abstract: •La­bo­ra­to­riossa mi­tattu plasman fos­fori ku­vaa pääo­sin fos­faattia. Klii­ni­sessä työs­sä ter­mejä ”fos­fori” ja ”fos­faatti” käy­tetään usein syno­nyy­meinä. •Plasman fos­faatti hei­jastaa huo­nosti ko­ko ke­hon fosfaat­ti­va­ras­toja. •Fos­faatin saan­ti ravin­nosta on suosi­tuksia suu­rempaa. •Plasman fosfaat­ti­pi­toi­suuden kas­vaessa lisä­kil­pi­rau­has­hor­monin (PTH) ja fibrob­las­ti­kas­vu­te­kijän 23 (FGF-23) pitoi­suudet suure­nevat. Tä­mä joh­taa vähen­ty­neeseen fos­faatin reab­sorptioon munuai­sissa ja fosfa­turiaan. •Hy­per­fos­fa­temian yleisin syy on mu­nuaisten vajaa­toi­minta. •Plasman fos­faattia tu­lisi seu­rata sairaa­la­hoitoon joutu­valta huono­kun­toi­selta ja ali­ra­vi­tulta poti­laalta se­kä alko­ho­lis­tilta.
Subject: Phosphates
+metabolism
Hyperphosphatemia
+etiology
+therapy
Hypophosphatemia
Bone and Bones
Osteomalacia
Renal Insufficiency
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL172016_1223.pdf 434.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record