Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): Aujeszky's disease

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/231213

Citation

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) 2017 , ' Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): Aujeszky's disease ' , EFSA Journal , vol. 15 , no. 7 , 4888 . https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4888

Titel: Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): Aujeszky's disease
Författare: EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW)
Upphovmannens organisation: Departments of Faculty of Veterinary Medicine
Liisa Helena Sihvonen / Principal Investigator
Veterinary Biosciences
Veterinary Microbiology and Epidemiology
Datum: 2017-07-18
Språk: eng
Sidantal: 25
Tillhör serie: EFSA Journal
ISSN: 2314-9396
DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4888
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/231213
Subject: 413 Veterinary science
Aujeszky's disease
pseudorabies
Animal Health Law
listing
categorisation
impact
Referentgranskad: Nej
Licens: cc_by
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
4888_2017_EFSA_Journal_3.pdf 1.702Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post