Ura huippu-urheilijana suojaa kardiometabolisilta häiriöiltä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/231243

Citation

Laine , M K , Eriksson , J G , Kujala , U & Sarna , S 2016 , ' Ura huippu-urheilijana suojaa kardiometabolisilta häiriöiltä ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 15 , Sivut 1054-1055 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL152016-1054.pdf >

Title: Ura huippu-urheilijana suojaa kardiometabolisilta häiriöiltä
Author: Laine, Merja K.; Eriksson, Johan G.; Kujala, Urho; Sarna, Seppo
Contributor: Helsingin yliopisto, Clinicum
Helsingin yliopisto, Clinicum
Helsingin yliopisto, Seppo Sarna / Vastuullinen tutkija
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 2
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/231243
Abstract: Eetti­sesti ter­veellä poh­jalla oleva huippu-ur­heilu nuo­rena näyt­tää olevan yhtey­dessä keski­ver­to­väestöä ter­veempään ja ­lii­kun­nal­li­sempaan van­huuteen. Eri­tyisen suo­tuisa vai­kutus ­huip­pu-ur­hei­lulla on kardio­me­ta­bo­listen häi­riöiden esiin­ty­miseen.
Subject: Athletes
Health Status
Heart Diseases
+metabolism
Exercise
Sports
Physical Fitness
Protective Factors
3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL152016_1054.pdf 248.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record