Potilaan itsemurha hoitosuhteen aikana on aina haittatapahtuma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/231249

Citation

Kinnunen , M , Lönnqvist , J , Ekelund , J , Roine , R P , Aaltonen , L-M & Mustajoki , P 2016 , ' Potilaan itsemurha hoitosuhteen aikana on aina haittatapahtuma ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 11 , Sivut 821-822 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL112016-821.pdf >

Title: Potilaan itsemurha hoitosuhteen aikana on aina haittatapahtuma
Author: Kinnunen, Marina; Lönnqvist, Jouko; Ekelund, Jesper; Roine, Risto P.; Aaltonen, Leena-Maija; Mustajoki, Pertti
Contributor: Helsingin yliopisto, Clinicum
Helsingin yliopisto, Clinicum
Helsingin yliopisto, Clinicum
Helsingin yliopisto, Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka
Helsingin yliopisto, Clinicum
Date: 2016
Language: fin
Number of pages: 2
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/231249
Abstract: It­se­mur­ha­vaa­raa on vai­kea en­na­koi­da. Po­ti­las voi teh­dä it­se­mur­han osas­to­hoi­don ai­ka­na tai ko­ti­lo­mal­laan, vaik­ka oli­si sai­raa­lan tai omai­sen val­von­nas­sa. On­gel­mal­li­sia ti­lan­tei­ta tu­lee eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun hoi­don ko­ko­nais­vas­tuu on ha­jau­tet­tu, hen­ki­lö­kun­nan vaih­tu­vuus on suur­ta ja eri­tyi­ses­ti lo­ma-ai­koi­na, kun hen­ki­lö­kun­taa on liian vä­hän. Ta­pah­tu­nut­ta it­se­mur­haa tu­lee tar­kas­tel­la hen­ki­lö­kun­nan kans­sa sys­te­maat­ti­ses­ti ja tar­jo­ta työ­noh­jaus­ta ja tar­vit­taes­sa hoi­toa. Ta­pah­tu­man kiel­tä­mi­nen ja kap­se­loin­ti on kai­kil­le osa­puo­lil­le hai­tal­lis­ta.
Subject: Suicidal Ideation
Suicide
+prevention & control
Psychiatric Nursing
Attitude of Health Personnel
3124 Neurologia ja psykiatria
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL112016_821.pdf 199.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record