Potilaan itsemurha hoitosuhteen aikana on aina haittatapahtuma

Show simple item record

dc.contributor.author Kinnunen, Marina
dc.contributor.author Lönnqvist, Jouko
dc.contributor.author Ekelund, Jesper
dc.contributor.author Roine, Risto P.
dc.contributor.author Aaltonen, Leena-Maija
dc.contributor.author Mustajoki, Pertti
dc.date.accessioned 2018-01-17T22:09:45Z
dc.date.available 2020-12-31T03:47:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kinnunen , M , Lönnqvist , J , Ekelund , J , Roine , R P , Aaltonen , L-M & Mustajoki , P 2016 , ' Potilaan itsemurha hoitosuhteen aikana on aina haittatapahtuma ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 71 , Nro 11 , Sivut 821-822 . < http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL112016-821.pdf >
dc.identifier.other PURE: 78312102
dc.identifier.other PURE UUID: 815816a3-e648-46cc-88a4-4520ce1e2b68
dc.identifier.other RIS: urn:4A79127ABE8119AFA49BB290D3B6C207
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/231249
dc.description.abstract It­se­mur­ha­vaa­raa on vai­kea en­na­koi­da. Po­ti­las voi teh­dä it­se­mur­han osas­to­hoi­don ai­ka­na tai ko­ti­lo­mal­laan, vaik­ka oli­si sai­raa­lan tai omai­sen val­von­nas­sa. On­gel­mal­li­sia ti­lan­tei­ta tu­lee eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun hoi­don ko­ko­nais­vas­tuu on ha­jau­tet­tu, hen­ki­lö­kun­nan vaih­tu­vuus on suur­ta ja eri­tyi­ses­ti lo­ma-ai­koi­na, kun hen­ki­lö­kun­taa on liian vä­hän. Ta­pah­tu­nut­ta it­se­mur­haa tu­lee tar­kas­tel­la hen­ki­lö­kun­nan kans­sa sys­te­maat­ti­ses­ti ja tar­jo­ta työ­noh­jaus­ta ja tar­vit­taes­sa hoi­toa. Ta­pah­tu­man kiel­tä­mi­nen ja kap­se­loin­ti on kai­kil­le osa­puo­lil­le hai­tal­lis­ta. fi
dc.format.extent 2
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartof Suomen lääkärilehti
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Suicidal Ideation
dc.subject Suicide
dc.subject +prevention & control
dc.subject Psychiatric Nursing
dc.subject Attitude of Health Personnel
dc.subject 3124 Neurologia ja psykiatria
dc.subject 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
dc.title Potilaan itsemurha hoitosuhteen aikana on aina haittatapahtuma fi
dc.type Artikkeli
dc.contributor.organization Clinicum
dc.contributor.organization Psykiatrian osasto
dc.contributor.organization Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka
dc.contributor.organization Sisätautien osasto
dc.contributor.organization HUS Psykiatria
dc.relation.issn 0039-5560
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.url http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL112016-821.pdf

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL112016_821.pdf 199.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record