Isolla pyörällä kohti kansainvälisyyttä, tehokkuutta ja työllistävyyttä : koulutusuudistuksen perusteluita Helsingin yliopiston sisäisen viestinnän puheessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181054
Title: Isolla pyörällä kohti kansainvälisyyttä, tehokkuutta ja työllistävyyttä : koulutusuudistuksen perusteluita Helsingin yliopiston sisäisen viestinnän puheessa
Author: Metsäaho, Netta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801181054
http://hdl.handle.net/10138/231289
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The Big Wheel education reform, downsizing and restructuring processes has left the university of Helsinki in a confused state. The goal of this study was to better understand the reasons and justification of the Big Wheel and to examine the process as part of a neoliberal university scene. In this context, neoliberal university is seen as an institution driven by global economic and market forces. Neoliberal universities emphasize on global markets, individual freedom of selection, degrees based on expectations set by working life and resource-efficient practices. In this study I will examine the discourses and speech of the reasons and justification of the Big Wheel. My research tasks are 1) What are the reasons and justifications for the Big Wheel education reform? and 2) What discourses are produced in the speech on reasons and justifications. I collected the data on Flamma, which is the intranet of University of Helsinki. My data consisted of all the bulletins and materials that dealt with the Big Wheel reform (N=32). As my research approach, I chose discourse analysis that I utilised in constructing the discourses. By discourses, I mean different manners of speaking, that are used in construing a social reality. I analysed the data and construed three hegemonic discourses. The dimensions of the discourse of internationality are recruiting best students, renewing marketing, profiling (University of) Helsinki and attractive education programs. The discourse of effectiveness composes of resource-wise planning, perfusion of students and freedom of choice. The discourse of employability is about the employability of degrees, know-how based degrees and taking into consideration the changing working-life. The fourth discourse, the discourse of knowledge as an instrumental value, summarized the first three and was seen throughout the data. According to this study one can conclude that the Big Wheel education reform produces and reproduces neoliberal university policies.Helsingin yliopiston Iso pyörä -tutkintouudistusprosessi monien muiden samanaikaisten uudistusten kanssa on myllertänyt yliopistoa viimeisten vuosien aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä uudistuksen syistä ja perusteluista sekä tarkastella uudistusta osana uusliberalistista yliopistoa ja yhteiskuntaa. Uusliberalismi kiteytyy tässä tutkimuskontekstissa globaalien talouden ja markkinoiden intressien ohjaamaan toimintaan yliopistossa, globaaleja markkinoita ja työelämän tarpeita korostaviin tutkintoihin sekä tehokkaisiin resurssiviisaisiin toimintatapoihin. Tässä tutkimuksessa tarkastelen, millaisia syitä ja perusteluita uudistuksesta puhuttaessa tuotetaan yliopiston sisäisen viestinnän tiedotteissa. Tutkimustehtäväni on selvittää 1) Mitä syitä ja perusteluita Iso pyörä -koulutusuudistukselle annetaan? sekä 2) Miten syistä ja perusteluista puhutaan? Keräsin tutkimusaineistoni Helsingin yliopiston Flamma-intranetissä julkaistujen sisäisen viestinnän tiedotteiden joukosta valikoimalla mukaan kaikki Isoa pyörää käsittelevät tiedotteet (N=32). Tutkimuksellisena lähestymistapana oli diskurssianalyysi, jolla tulkitsin aineistoa ja määrittelin puheessa rakentuvia diskursseja. Tässä tutkimuksessa tarkoitan diskursseilla erilaisia puhetapoja, joilla rakennetaan sosiaalista todellisuutta. Tutkimustuloksena rakensin kolme hegemonisessa asemassa olevaa diskurssia. Kansainvälisyyden diskurssin ulottuvuuksia olivat parhaiden opiskelijoiden rekrytointi, markkinoinnin uudistaminen, Helsingin (yliopiston) profilointi ja houkuttelevat koulutusohjelmat. Tehokkuuden diskurssia kuvaavat resurssiviisas suunnittelu, opiskelijoiden läpivirtaus ja valinnanvapauteen panostaminen. Työllistävyyden diskurssi kiteytyy koulutusohjelmien työllistävyyteen, osaamisperustaisiin tutkintoihin ja muuttuvan työelämän huomioimiseen. Koko aineiston läpäisevän puhetavan nimesin tiedon välinearvoisuuden diskurssiksi. Tutkielman perusteella voidaan sanoa koulutusuudistuksen todentavan ja uusintavan uusliberalistista yliopistopolitiikkaa.
Subject: koulutusuudistus
Iso pyörä
uusliberalismi
sisäinen viestintä
kansainvälisyys
työllistävyys
tehokkuus
diskurssianalyysi
tapaustutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Netta_Metsäaho_pg_2017.pdf 2.123Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record