ITC Hemochron® Signature Elite-vierilaitteella tehtävien hyytymistutkimusten verifiointi toimenpideradiologian käyttöön

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Tirri, Tomi
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201801191086
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/231363
dc.description.abstract Kuvantamista hyödyntävässä toimenpiteessä eli toimenpideradiologiassa on kliininen tarve määrittää potilaan tukos- tai vuototaipumusta. Ultraäänitoimenpiteissä vuotoriskiä ennakoidaan protrombiiniajan (PT) ja siitä johdetun International Ration (INR) avulla. Sydänpotilailla tukosriskiä pienennetään toimenpiteen aikana annostelemalla suonen- sisäisesti hepariinia, jolloin aktivoidulla hyytymisajalla (ACT) voidaan seurata hepariinin vaikutusta. Kannettavalla vierilaitteella voidaan verianalyysit suorittaa toimenpide- huoneessa,jolloin tulosviive pienenee. Tutkielmassa verifioitiin HUS-Kuvantamisen radiologian hankkima ITC Hemochron® Signature Elite-vierilaitteen kokoverianalyysit PT, INR ja aktivoitu partielli tromboplastiiniaika (APTT) vertaamalla laitteen antamia tuloksia laboratorion veriplasmaa käyttäviin analyysituloksiin. Laitteen aktivoidun hyytymisajan (ACT LR ja ACT+) tuloksia verrattiin laboratorion antifaktori X-aktiivisuuteen (anti-FXa). Tavoitteena oli selvittää potilasaineiston avulla soveltuuko ITC Hemochron® Signature Elite-vierilaite kliiniseen käyttöön toimenpideradiologiassa. Ultraäänitoimenpiteissä potilaita oli yhteensä 20 ja sydänpotilaita oli 15. Potilaita ei valikoitu vaan kaikki näyt- teiden keräyspäivinä tammikuussa ja huhtikuussa 2015 HUS-Kuvantaminen radiolo- giassa ulträäni- tai sydäntoimenpiteissä olleet potilaat otettiin mukaan. PT-mittauksissa ero laboratorion menetelmän ja Hemochron® Signature Elite PT:n välillä oli -5,5 sekuntia (-26,3 prosenttia) ja keskinäinen riippuvuus eli korrelaatio vähäinen (R=0,02). INR- mittauksissa ero oli 0,15 (15 prosenttia) ja korrelaatio vähäinen (R=0,1). APTT-mittauk- sissa ero oli 8,4 sekuntia (33,9 prosenttia) ja korrelaatio alhainen (R=0,33). ACT LR:lle ja ACT+:lle ei määritelty eroa, koska mittausasteikko eroaa laboratorion antiFXa:n kanssa. ACT LR:lle saatii korrelaatio oli 0,49 ja ja ACT+:lle 0,35. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Interventional radiology en
dc.subject Point of Care Technology en
dc.subject Ultrasound en
dc.subject Angiography en
dc.subject Blood Coagulation en
dc.subject Prothrombin Time en
dc.subject INR en
dc.subject Activated Partial Thromboplastin Time en
dc.subject ACT en
dc.subject Heparin en
dc.subject UFH en
dc.subject Validation Studies en
dc.title ITC Hemochron® Signature Elite-vierilaitteella tehtävien hyytymistutkimusten verifiointi toimenpideradiologian käyttöön fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Clinical Chemistry en
dc.subject.discipline Clinical Haematology en
dc.subject.discipline Kliininen kemia fi
dc.subject.discipline Kliininen hematologia fi
dc.subject.discipline Klinisk kemi sv
dc.subject.discipline Klinisk hematologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201801191086

Files in this item

Files Size Format View
tutkielma_final.pdf 790.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record