Yhteisöllinen konseptisuunnittelu vaatetussuunnittelun lähtökohtana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/231393

Citation

Lahti , H & Nuutinen , A 2014 , Yhteisöllinen konseptisuunnittelu vaatetussuunnittelun lähtökohtana . julkaisussa A Nuutinen , P Fernström , S Kokko & H Lahti (toim) , Suunnittelusta käsin : Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua . Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja , Nro 36 , Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos , Helsinki , Sivut 134-151 . < http://hdl.handle.net/10138/153027 >

Title: Yhteisöllinen konseptisuunnittelu vaatetussuunnittelun lähtökohtana
Author: Lahti, Henna; Nuutinen, Ana
Other contributor: Nuutinen, Ana
Fernström, Päivi
Kokko, Sirpa
Lahti, Henna
Contributor organization: Opettajankoulutus
Publisher: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos
Date: 2014
Language: fin
Number of pages: 18
Belongs to series: Suunnittelusta käsin
Belongs to series: Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja
ISBN: 978-951-51-0511-0
ISSN: 1798-713X
URI: http://hdl.handle.net/10138/231393
Abstract: Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten konseptisuunnittelun periaatteet ja menetelmät voivat rikastaa käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessia. Konseptisuunnittelun keskeisenä tavoitteena on koota ja konkretisoida abstrakteja ideoita sekä tuottaa konseptia kuvaavia dokumentteja. Perinteisesti konseptisuunnittelu liitetään vahvasti markkinoinnin, viestinnän ja muotoilun aloihin, eikä sitä juurikaan pidetä osana käsityöprosessia. Lisäksi konseptisuunnittelulla voidaan eri aloilla tarkoittaa hyvinkin erilaisia toimintatapoja ja tuotoksia. Tässä artikkelissa käsittelemme konseptisuunnittelua sekä yleisellä tasolla että vaatetussuunnittelun kontekstissa. Konseptisuunnitteluun liittyy tyypillisesti useiden eri toimijoiden välinen yhteistyö, kun taas käsityöprosessi mielletään vahvasti yksilökeskeiseksi toiminnaksi. Viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että yhteisöllinen toimintatapa voi luoda puitteet sekä oman ajattelun että sosiaalisesti jaetun osaamisen kehittämiseen myös käsityössä. Yhteisöllisen suunnittelun tuloksena voi syntyä ainutkertaisia tuotoksia ja uutta tietoa, joita ei voitaisi saavuttaa pelkästään yksinään tekemällä tai tehtäviä jakamalla. Yhteisöllisen suunnittelun tulos onkin parhaimmillaan enemmän kuin ryhmän jäsenten tuotosten summa. Tässä artikkelissa esitellään käsityönopettajan koulutuksessa toteutettu vaatetuksen opintojakso, jossa ensimmäistä kertaa yhdistettiin yhteisöllisesti suunniteltu konsepti opiskelijoiden yksilöllisiin vaatetussuunnitelmiin. Artikkelissa tuodaan esille konseptisuunnittelussa käytetyt menetelmät, analysoidaan konseptien luonnetta ja niiden merkitystä lopullisissa vaatetussuunnitelmissa. Kokeilun pohjalta pohditaan, miten konseptisuunnittelun opetusta ja konseptin hyödyntämistä voitaisiin kehittää erilaisissa käsityöprosesseissa. Asiasanat: konseptisuunnittelu, konseptit, käsityö, vaatetussuunnittelu, yhteissuunnittelu
Subject: 516 Kasvatustieteet
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suunnittelusta_k_sin.FINAL.pdf 11.53Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record