Educationally intervening the use of potentially harmful medication among residents in institutional settings

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4033-3
Title: Educationally intervening the use of potentially harmful medication among residents in institutional settings
Author: Juola, Anna-Liisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, tutkimusohjelmayksikkö
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, forskningsprogramenheten
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Research Programs Unit, Faculty of Medicine, Department of General Practice and Primary Health Care
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-02-02
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4033-3
http://hdl.handle.net/10138/231465
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Abstract Educationally intervening the use of potentially harmful medication among residents in institutional settings Institutionalized older people are frail, they suffer from a high number of comorbidities, and polypharmacy is common among them. They are prone to adverse effects of drugs. Aim of this study was to explore the use of potentially harmful medications (PHMs) among older people living in assisted living facilities in Helsinki (Studies 1-4) and nursing homes in Kouvola (Study 1). Study 1 was a cross-sectional study investigating burden and overlapping of PHMs according to three criteria (drugs with anticholinergic properties, use of Beers’ criteria medications, and concomitant use of >2 psychotropics). Proportion of using any PHMs was 79%. Burden of PHMs was associated with lower health-related quality of life (HRQoL), poorer self-rated health, and lower psychological well-being (PWB), but not with increased 3-year mortality. Studies 2-4 were based on a randomized controlled trial (RCT) with educational intervention. Nurses in intervention units received 2x4 hour education in older people medication, both harmful and beneficial. Learning was interactive and problem-based. Nurses brought their residents’ medication problems to treating physicians, who made the changes in medication. As a result of intervention, the mean number of PHMs, especially psychotropics, decreased in intervention wards compared to control wards. Residents in intervention wards had significantly less hospital days/year (relative risk RR 0.60, 95% confidence interval (CI) 0.49 to 0.75; p<0.001), and falls (incidence rate ratio IRR 0.72, 95% CI 0.59 to 0.88; p<0.001) compared to control wards. HRQoL declined more slowly in the intervention wards compared to control wards. There was no difference in 1-year mortality or changes in cognition. Use of PHMs is common among older people living in institutional settings and is associated with lower HRQoL, PWB, and self-rated health. It is possible to reduce the use of PHMs with a quite light educational intervention. As a result residents in intervention wards had less hospital days and falls compared to control wards.Väitöstiivistelmä Koulutusinterventio laitoksissa asuvien vanhusten potentiaalisesti haitallisten lääkkeiden käytön vähentämiseksi Väitöskirjatyössä tutkittiin laitoksissa asuvien vanhusten potentiaalisesti haitallisten lääkkeiden käyttöä. Laitoksissa asuvat vanhukset ovat iäkkäitä ja monisairaita ja heillä on runsaasti lääkkeitä käytössä (monilääkitystä). He ovat myös herkkiä lääkkeiden aiheuttamille sivuvaikutuksille. Tutkimuksen kohteena oli helsinkiläisten tehostetun palveluasumisen (osatyöt 1-4) ja kouvolalaisten vanhainkotien (osatyö 1) yli 65-vuotiaita asukkaita. Ensimmäisessä osatyössä, joka on poikkileikkaustutkimus, selvitettiin kolmen eri kriteerin mukaisten haitallisten lääkkeiden kertymistä asukkaille. 79% asukkaista käytti jotakin haitalliseksi katsottavaa lääkettä. Todettiin, että haitallisten lääkkeiden kertyminen liittyi huonompaan elämänlaatuun. 3 vuoden kuolleisuudessa ei kuitenkaan havaittu eroja. Satunnaistetussa, kontrolloidussa interventiotutkimuksessa (osatyöt 2-4) asumispalveluyksiköiden sairaanhoitajat osallistuivat kahtena iltapäivänä (2x4h) koulutukseen, johon sisältyi tietoa iäkkäille haitallisista ja myös hyödyllisistä lääkkeistä ja iäkkäiden lääkitykseen liittyvistä erityispiirteistä. Koulutus oli interaktiivista ja ratkaisukeskeistä. Koulutus annettiin tutkimuksen alkaessa interventioyksiköiden hoitajille ja 12 kuukauden seuranta-ajan päätyttyä myös kontrolliyksiköiden hoitajille. Myös lääkäreillä oli mahdollisuus osallistua koulutukseen. Hoitajat kiinnittivät huomiota asukkaiden lääkityksissä oleviin mahdollisiin ongelmiin ja esittivät ne hoitavalle lääkärille, joka teki tarvittavat muutokset. Tällä suhteellisen kevyellä koulutuksella pystyttiin vähentämään asukkaiden haitallisten lääkkeiden, erityisesti psyykenlääkkeiden, käyttöä. Haitallisten lääkkeiden käytön vähenemisen seurauksena potilaiden elämänlaatu heikkeni hitaammin kontrolliryhmään verrattuna. Sairaalahoitopäiviä oli myös vähemmän, samoin kaatumisia. Asukkaiden kognition muutoksissa ei ollut eroa, ei myöskään kuolleisuudessa vuoden seurantajakson aikana. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että haitallisten lääkkeiden kertyminen on yhteydessä huonompaan elämänlaatuun. Koulutusinterventio oli kevyt ja helposti toteutettavissa. Haitallisten lääkkeiden käyttöä vähentämällä laitoksissa asuvien iäkkäiden elämänlaatu heikkenee hitaammin ja sairaalahoitopäiviä sekä kaatumisia on vähemmän.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
EDUCATIO.pdf 5.611Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record