Anxiety, Substance Use, Adherence to Treatment and Level of Functioning in Specialized Psychiatric Care Patients

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4067-8
Title: Anxiety, Substance Use, Adherence to Treatment and Level of Functioning in Specialized Psychiatric Care Patients
Author: Karpov, Boris
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Clinicum
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-02-23
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4067-8
http://hdl.handle.net/10138/231714
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: A high proportion of patients with mental disorders experience concurrent anxiety symptoms and substance abuse, which impacts the course and outcome of principal psychiatric disorders and increases the risk of physical morbidity and suicide. Another prominent problem that worsens outcome and increases healthcare costs, is poor adherence to psychiatric treatment. As a consequence of severe course and poor treatment adherence, mental disorders are highly disabling. Because of methodological variations in the studies on anxiety and substance use comorbidity, adherence, and functioning, it remains unclear whether such conditions share similar characteristics across schizophrenia spectrum and mood disorders. The Helsinki University Psychiatric Consortium Study was performed in the metropolitan area of Helsinki between 12.01.2011 and 20.12.2012, covering specialized psychiatric care units. For this study, patients were divided into three subgroups: schizophrenia or schizoaffective disorder (SSA, n=113), bipolar disorder (BD, n=99), and depressive disorder (DD, n=188). Anxiety symptoms were measured with the Overall Anxiety Severity and Impairment Scale; substance use was assessed with recorded substance use disorder diagnoses, Alcohol Use Disorders Identification Test, and original questionnaires; treatment adherence was assessed with patients´ self-reports; subjective level of functioning was assessed with the Sheehan Disability Scale; and data on objective work status were gathered from medical records. Nearly half of all patients felt severe anxiety frequently, but SSA patients less often than mood disorders peers. High neuroticism, symptoms of depression and borderline personality disorder were associated with co-occurring anxiety within all diagnostic groups. Almost half of the patients reported hazardous alcohol use or were daily smokers. Symptoms of anxiety and borderline personality disorder were associated with self-reported alcohol consumption. Outpatients were significantly more adherent than current inpatients. Non-adherence to outpatient visits was strongly associated with hospital setting and substance use disorder. Nearly one-third of mood disorder patients were employed, while in SSA patients this proportion was only 5.3%. Severe course of disease and current depressive symptoms were likely to affect work status and perceived functional impairment, respectively. Careful detection and treatment of harmful substance use and affective symptoms are necessary to enhance treatment adherence, and functional level of patients with mood or schizophrenia spectrum disorders.Ahdistusoireet ja päihteiden ongelmakäyttö ovat yleisiä mielenterveyspotilailla ja vaikeuttavat taudinkulkua ja ennustetta, ja ovat yhteydessä lisääntyneeseen somaattiseen sairastuvuuteen ja itsemurhariskiin. Puutteellinen hoitoon sitoutuminen on toinen merkittävä ongelma, jolla on kielteisiä vaikutuksia taudin ennusteeseen ja hoitokustannuksiin. Vakavan taudinkulun ja puutteellisen hoitoon sitoutumisen seurauksena, mielenterveyshäiriöiden aiheuttama työ- ja toimintakyvyn lasku korostuu. Mielenterveydenhäiriöistä kärsivien potilaiden ahdistusoireita, päihteidenkäyttöä, hoitoon sitoutumista ja toiminnallista profiilia käsittelevät tutkimukset ovat menetelmiltään vaihtelevia. Toistaiseksi epäselvää on, eroavatko niiden ilmiöiden taustatekijät mieliala- ja skitsofreniaryhmän häiriöistä kärsivillä potilailla. Helsinki University Psychiatric Consortium Study toteutettiin pääkaupunkiseudulla 12.01.2011 – 20.12.2012 välisenä aikana psykiatrian erikoissairaanhoidon yksiköissä. Potilaat jakautuivat kolmeen ryhmään: skitsofrenia tai skitsoaffektiivinen häiriö (SSA, n=113), kaksisuuntainen mielialahäiriö (BD, n=99) ja depressio (DD, n=188). Ahdistusoireita arvioitiin Overall Anxiety Severity and Impairment Scale – kyselyllä; päihteidenkäyttöä sairauskertomusten päihdehäiriödiagnooseja tutkimalla ja Alcohol Use Disorders Identification Test – kyselyllä. Sitoutumista hoitoon arvioitiin potilaiden kyselyllä. Subjektiivista toimintakykyä arvioitiin Sheehan Disability Scale – kyselyllä ja tieto ajankohtaisesta työkyvystä kerättiin sairauskertomuksesta. Tutkimus osoittaa, että ahdistusoireet ja päihteiden ongelmakäyttö ovat yhteydessä toisiinsa ja ovat yleisiä kaikissa kolmessa tutkitussa potilasryhmässä. Noin puolet potilaista oli kärsinyt vakavasta ahdistuksesta, mutta SSA-ryhmän potilaat harvemmin kuin mielialahäiriöpotilaat. Noin puolet potilaista raportoi haitallista alkoholinkäyttöä tai päivittäistä tupakointia. Ahdistusoireet ja päihteidenkäyttö yhdistyivät tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden piirteisiin sekä luonteenpiirteistä neuroottisuuteen ja tunnollisuuteen. Potilaiden avohoitoon sitoutumattomuus oli yhteydessä ajankohtaiseen sairaalahoitoon ja päihdeongelmaan. Noin kolmasosa mielialahäiriöpotilaista oli työelämässä, kun taas vain 5.3% SSA-ryhmän potilaista kävi työssä. Vaikeampi taudinkulku todennäköisesti alentaa työkykyä ja ajankohtaiset masennusoireet liittyvät koettuun toimintakyvyttömyyteen. Ahdistusoireiden ja päihdeongelmien huolellinen tunnistaminen ja asianmukainen hoito ovat tärkeitä sekä hoitoon sitoutumisen vahvistamiseksi, että potilaiden toiminta- ja työkyvyn parantamiseksi.
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Boris_Karpov_väitöskirja.pdf 1.433Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record