Geoinformatiikan opetus Suomessa : tilannekatsaus vuonna 2016

Show simple item record

dc.contributor.author Willberg, Elias
dc.contributor.author Muukkonen, Petteri
dc.contributor.author Toivonen, Tuuli
dc.date.accessioned 2018-01-30T09:47:33Z
dc.date.available 2018-01-30T09:47:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-951-51-2934-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/231748
dc.description.abstract Geoinformatiikan opetus suomalaisissa yliopistoissa muuttuu vauhdilla. Muutoksen taustalla on yhtäällä yliopistojen koulutusohjelmien yleiset muutokset ja toisaalta alan yleisen yleinen kehitysvauhti. Nopeasti muuttuvassa ympäristöstä nykytilan ymmärryksen rooli korostuu. Tämä raportti kartoittaa geoinformatiikan yliopisto-opetuksen tilaa Suomessa lukuvuonna 2016-2017. Se kokoaa yhteen opetuksen tarjontaa, sisältöjä ja laajuuksia kuudessa geoinformatiikkaa eniten opettavassa yliopistossa Suomessa. Selvitys laadittiiin geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINETin puitteissa ja tarkastelussa ovat olleet mukana kaikki verkoston jäsenyliopistot. Tarkastelun kimmokkeena oli Helsingin geotieteiden ja maantieteen laitoksen tarve uudistaa geoinformatiikan opetusta syksystä 2017 alkaen, mutta tarkastelu tehtiin yhteistyössä geoinformatiikkaa opettavien laitosten kanssa. Tiedot kerättiin opetustaulukkoon, johon kurssien perustietojen lisäksi listattiin myös kuinka syvällisesti mikin kurssi käsitteli geoinformatiikan eri sisältöjä. Lopuksi vastuuhenkilöt kultakin laitokselta tarkistivat ja täydensivät taulukon tietoja. Tulokset osoittavat, että geoinformatiikan kursseja on paljon tarjolla Suomen yliopistoissa ja ylempään korkeakoulututkintoon geoinformatiikassa on mahdollisuus neljässä yliopistossa. Opetus painottuu syventäviin opintoihin ja se annetaan kanditasolla pääosin suomeksi, mutta maisterivaiheessa lähinnä englanniksi. Opetuksen painopiste on erilaisissa analyyseissa, datan keräämisessä ja tuottamisessa, sekä sen hallinnassa. Kaikkiaan geoinformatiikan teknisempiä osa-alueita opetetaan melko vähän, ja saattaa olla, että niille olisi enemmänkin kysyntää. Erikoistumista laitosten välillä on havaittavissa, sillä opetuksen sisällöissä on selvästi erilaisia painotuksia laitosten välillä. Geoinformatiikan opetuksen yhtenä haasteena onkin yhtäällä valmistaa opiskelijoita mahdollisimman hyvin työelämään ja toisaalta kehittää heidän kriittistä ajattelukykyään. Osaamisen tarpeiden muuttuessa yhteistyön lisääminen yliopiston ja yhteiskunnankin eri toimijoiden välillä on entistä tärkeämpää. Tulevaisuudessa geoinformatiikka todennäköisesti jatkaa leviämistään uusille aloille ja myös tässä kehityksessä geoinformatiikkaa opettavilla yksiköillä on tärkeä rooli. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Department of Geosciences and Geography fi
dc.relation.ispartofseries Department of Geosciences and Geography C13 fi
dc.title Geoinformatiikan opetus Suomessa : tilannekatsaus vuonna 2016 fi
dc.type Työpaperi fi
dc.subject.ysa geoinformatiikka fi
dc.subject.ysa yliopistot fi
dc.subject.ysa korkeakouluopetus fi
dc.subject.ysa opetus fi
dc.subject.ysa Suomi fi
dc.relation.issn 1798-7938

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GeoinformatiikanopetusSuomessa2016.pdf 1.296Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record