Konstnär, kvinna, medborgare : Helena Westermarck och den finska bildningskulturen i det moderna genombrottets tid 1880–1910

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-421-6
Title: Konstnär, kvinna, medborgare : Helena Westermarck och den finska bildningskulturen i det moderna genombrottets tid 1880–1910
Author: Dahlberg, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-03-03
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-421-6
http://hdl.handle.net/10138/231781
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The intellectual culture in Finland during most of the 19th century was strongly influenced by philosophical idealism, Christian ethics and political nationalism. The self-understanding of the educated elite revolved around the German concept of 'Bildung', as translated into the Swedish concept of 'bildning' and the equivalent in Finnish ('sivistys'). As a concept, 'bildning' was understood as a moral obligation to promote the general well-being of the collective society, as defined through the national culture. Although this demand was extended to all social classes, it became particularly important for the self-understanding of the educated elite, which was expected to selflessly devote both time and effort to the Finnish nation and its people, language and culture. With special attention to the role of female artists, the aim of this study is to discuss how this understanding of the educated elite’s responsibilities within this “culture of bildung” was challenged among the Swedish-speaking educated elite in Finland during the late 19th century. Focusing on the artist, writer and public intellectual Helena Westermarck (1857–1938), the thesis discusses the public self of the female artist as a performance following the lines of the "artistic persona", or the culturally defined pattern for what is expected of an artist. Focusing on three lines of enquiry, the study analyses what kind of personal capacities, practical skills and virtues Westermarck associated with an artist, how she fashioned her public self as an artist, and how this performance was affected by different ideals associated on the one hand with the Finnish culture of 'bildung' and on the other hand with European liberalism, the cultural radicalism of the 1880s and what was called the Modern Breakthrough in Scandinavian cultural field. Using a broad range of published and unpublished texts such as letters, diaries, memoirs, novels, articles and other written and painted works by Westermarck as source materials, the study shows how the expectations placed on the artistic persona changed during the period 1880–1910 and how Westermarck gradually came to think of artists, writers and other public thinkers as a creative and intellectual elite within the educated elite. Arguing that this new identity helped Westermarck to distinguish herself from the larger mass of liberal professions and to promote her own position as a female artist, the study shows how Westermarck fashioned herself into a public intellectual with a self-conscious intellectual persona.Konstnären Helena Westermarck (1857–1938) inledde sin konstnärliga bana i början av 1880-talet och etablerade sig med tiden som både bildkonstnär, författare, kvinnosakskämpe, medborgaraktivist och redaktör. Trots detta fortsatte hon ändå att uppfatta sig själv som konstnär och i sin skriftliga produktion dryftade hon ofta frågor som gällde konstens betydelse och konstnärens roll i samhället. I denna avhandlingen undersöks vad konstnärskapet innebar för Westermarck och hur hon i praktiken gick till väga för att iscensätta sig själv som konstnär inför en omgivning som inte var van vid att förknippa en kvinna med en konstnärspersona. Teoretiskt utgår avhandlingen från en diskussion kring konstnärskapet som en social iscensättning. En konstnärspersona kan beskriva som en modell för vad som förväntas av en konstnär inom ramen för en bestämd epistemisk kultur eller historisk kontext. I Westermarcks fall påverkades hennes egna idéer om vad som utmärkte en konstnär inte bara av den bildningskultur som präglade det finska kulturfältet under slutet av 1800-talet utan också av de liberala och kulturradikala idéströmningar som gjorde sig gällande under 1880- och 1890-talet samt av konstnärsideal som kan förknippas med det så kallade moderna genombrottet inom det nordiska kulturlivet. Med utgångspunkt i detta angreppssätt fokuserar avhandlingen på tre forskningsfrågor: 1) Vilka uppgifter tillskrev Helena Westermarck en konstnär och vilka praktiska färdigheter, personliga egenskaper och moraliska kvaliteter eller epistemiska dygder ansåg hon att en konstnär borde besitta? 2) Hur gick Westermarck i praktiken och i egenskap av kvinna till väga för att iscensätta sig själv som konstnär inför sin omgivning? 3) Hur påverkades det konstnärsjag som Westermarck iscensatte av olika ideal som å ena sidan kan förknippas med den finska bildningskulturen och å andra sidan med den liberala kulturtraditionen, 1880-talets kulturradikalism och det moderna genombrottet? Det huvudsakliga källmaterialet för avhandlingen omfattar Helena Westermarcks romaner, noveller, aforismer, tidningsartiklar och biografier över andra konstnärliga kvinnor samt mer personliga dokument såsom brev, anteckningar och memoarer. Avhandlingen visar att Helena Westermarcks syn på konsten och konstnärens samhällsroll balanserade mellan den finska bildningskulturens idealistiskt och nationellt färgade förväntningar på den bildade elitens samhällsansvar samt en nyare syn på konstnärer, författare och andra offentliga personer som ett intellektuellt avantgarde med uppgift att gå i spetsen för samhällelig förändring. I praktiken iscensatte Westermarck genom sin personliga tolkning av en konstnärspersona inte bara sig själv som konstnär utan även som en offentlig intellektuell.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
konstnär.pdf 22.36Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record