Potilas, kansalainen vai kuluttaja? : Laskennallinen analyysi sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajakuvasta Ylen ja Alma Median uutisaineistoissa 2007–2017

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Soila, Tuomas
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201801301139
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/231908
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisessa mediassa esitettyjä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien kuluttajakuvia. Kuluttajatutkimukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimukseen pohjaten tutkielmassa rakennetaan kuvaa suomalaisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjän roolista (kuluttajakuvasta) toimijana sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen muutoksessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tutkimus on tehty käyttäen laskennallisen yhteiskuntatieteen menetelmiä. Aineistona on käytetty Ylen ja Alma Median verkkoaineistoja vuoden 2007 ja alkuvuoden 2017 väliltä. Aineistosta on etsitty laskennallisen sisällönerittelyn avulla palveluiden käyttäjään viittaavia termejä käyttämällä Hybra-Core analyysiekosysteemiä. Aineistossa esiintyy kolme erilaista käyttäjänäkökulmaa: potilasnäkökulma, kansalaisnäkökulma ja markkinanäkökulma. Näiden näkökulmien suosio ilmenee myös samassa järjestyksessä. Potilasnäkökulmassa palveluita tarkastellaan potilaan/asiakkaan suhteena oikeuksiin ja henkilökohtaisiin tarpeisiin. Kansalaisnäkökulmassa tarkastellaan kansalaisen, kuntalaisen ja veronmaksajan suhteena palveluiden järjestämiseen, niistä päättämiseen ja niiden rahoittamiseen verotuksen kautta. Markkinanäkökulmassa palveluita tarkastellaan kuluttajan ja valitsijan yksilökeskeisenä oikeutena hankkia itselleen parhaita palveluita ja ottaa vastuuta elämästään. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet rakenteellisten uudistusten keskellä koko 2000-luvun. Suuri osa tätä muutosta on ollut palveluiden käyttäjän aseman parantaminen suhteessa palveluihin. Tutkimuksen mukaan käyttäjänäkökulman korostaminen on kasvanut vuosien 2007-2017 välillä. Suuremmassa osassa aineiston artikkeleista esiintyy käyttäjänäkökulma kuin aikaisemmin. Tutkimuksen mukaan olemmekin siirtymässä kohti keskustelukulttuuria, jossa käyttäjänäkökulma on enenevässä määrin tärkeä. Tässä keskustelussa on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut tärkeimpänä potilasnäkökulma, seuraavaksi tärkein on ollut kansalaisnäkökulma. Kolmas eli markkinanäkökulma ei ole erityisen merkittävä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject laskennalliset menetelmät fi
dc.subject sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjät fi
dc.subject kuluttajakuvat fi
dc.title Potilas, kansalainen vai kuluttaja? : Laskennallinen analyysi sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajakuvasta Ylen ja Alma Median uutisaineistoissa 2007–2017 fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kuluttajaekonomia fi
dc.subject.discipline Consumer Economics en
dc.subject.discipline Konsumentekonomi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201801301139

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Final_maisterintutkielma_soila_14122017.pdf 2.897Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record