Green Hotels : a quantitative research on consumers’ attitudes toward environmentally friendly hotels

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801301140
Title: Green Hotels : a quantitative research on consumers’ attitudes toward environmentally friendly hotels
Author: Ujainen, Paula
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201801301140
http://hdl.handle.net/10138/231909
Thesis level: master's thesis
Discipline: Markkinointi
Marketing
Marknadsföring
Abstract: Kansainväliset trendit ovat jo vuosia ohjanneet hotelleja siirtymään siirtymään ympäristöystävällisempään suuntaan ja hotellien odotetaan noudattavan normaalissa toiminnassaankin kestävän kehityksen ohjelmia. Aihe on yhä enemmän huomion kohteena majoitusliiketoiminnassa ja siksi on tärkeää ottaa huomioon asiakkaiden reaktiot kestävän kehityksen käytäntöihin. Asiakkaiden osallistuminen on lisäksi tärkeää, kun vihreitä käytäntöjä otetaan käyttöön hotelleissa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten kuluttajat suhtautuvat vihreisiin hotelleihin. Tutkimus pyrkii erityisesti tuomaan esille sen, miten kuluttajat arvioivat vihreitä käytäntöjä hotelleissa ja kuinka hotellin vihreä imago vaikuttaa kuluttajan päätöksentekoon. Tutkielman havaintojen mukaan kuluttajat haluavat majoittua vihreisiin hotelleihin ja suosivat niitä. Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että vastaajat suhtautuvat positiivisesti tai hyvin positiivisesti vihreän hotellin mielikuvaan. Tämä osoittaa, että vihreät ominaisuudet voivat tuoda lisäarvoa brändille, ja saada sen erottumaan muista hotellibrandeistä. Kirjallisuuskatsauksen ja kyselytutkimuksen perusteella tutkielma osoittaa kolme yleistä vihreän hotellin luomaa markkinointietua. Ne ovat uudet markkinamahdollisuudet, vihreän brändin edut ja kilpailuetu, joka seuraa tuotteen parantumisesta. Tämä tutkielma osoittaa täten sen, että vihreille hotelleille on markkinat. Paras tapa saada asiakkaat kiinnostumaan, on luoda vihreän hotellin brändejä, jotka korostavat vihreiden hotellien korkeaa ja johdonmukaista laatua.The global trends have been guiding hotels to move to a green direction for years, and nowadays hotels are expected to maintain sustainability programs as a regular feature of their business. As the topic is receiving much more attention in hospitality, it is important to consider guests reactions to sustainable practices in hotels. In addition, customer participation is important of the implementation of green practices in hotels. The objective of this study is to investigate consumers’ general attitudes toward green hotels. Specifically, the study seeks to demonstrate how consumers evaluate green practices in hotels and how a hotel’s green image influences consumer decision- making. According to the findings of this thesis, consumers are willing to stay in green hotels and prefer green hotels. Survey study results demonstrate that respondents have positive or very positive attitudes toward green hotel image. This points out that green attributes can bring more value to the brand, and differentiate it from other hotel brands. Based on the literature review and survey study, this thesis distinguished three common green hotel marketing benefits, which are new market opportunities, green brand benefits, and competitive advantage which is achieved by product enhancement. Thus, this thesis demonstrates that there is market for green hotels and the best way to attract customers is to create green hotel brands that emphasize good and consistent value of the green hotel.
Subject: Green hotel
Green consumer
Sustainability
Green brands
vihreä hotelli
vihreä kuluttaja
ympäristöystävällisyys
vihreät brändit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record