Ympäristövahinkojen ryhmäkanne Suomessa : kollektiivisen oikeussuojakeinon haasteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802011164
Title: Ympäristövahinkojen ryhmäkanne Suomessa : kollektiivisen oikeussuojakeinon haasteet
Author: Tuomisto, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802011164
http://hdl.handle.net/10138/231935
Thesis level: master's thesis
Discipline: Prosessi- ja insolvenssioikeus
Procedural and insolvency law
Process- och insolvensrätt
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ryhmäkannelain soveltamisalan laajentamismahdollisuuksia ympäristövahinkojen korvaamisasioihin. Ryhmäkanne järjestelmän laajentaminen on ajankohtainen aihe Talvivaaran kaivosonnettomuuden aiheuttamien ympäristövahinkojen korvaussotkujen vuoksi. Tutkimus esittää perusteluja sille, miksi lakimuutos olisi tarpeen. Näkökulma on pääosin prosessioikeudellinen. Tutkimus pyrkii esittämään ratkaisuehdotuksia ympäristövahinkojen ryhmäkanteeseen liittyviin haasteisiin. Erityisesti tutkimuksessa on keskitytty ryhmäkannetyyppien, ryhmän jäsenyyden sekä monimutkaisen ja kalliin ryhmäkanneoikeudenkäynnin problematiikkoihin. Vastauksia kysymyksiin on haettu myös Ruotsin oikeusjärjestelmästä erityisesti oikeuskäytäntöön tutustuen. Tutkimus hyödyntää lainopin keinoja, mutta on ennen kaikkea oikeuspoliittinen de lege ferenda-kannanotto nykyisen ympäristövahinkojen korvausjärjestelmän tilaan. Empiiristä aineistoa on hankittu muutaman henkilöhaastattelun verran. Ympäristövahinkojen ryhmäkanteen käyttöönotto olisi suositeltava muutos. Ehdoton edellytys toimivalle järjestelmälle on kolmen ryhmäkannetyypin järjestelmä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma, Anna Tuomisto.pdf 984.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record