Ei ne palkat ja pallomeret, vaan ne fiksut työkaverit : Ohjelmistokehittäjien näkemyksiä työnantajabrändäämisestä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Matilainen, Mira
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201802051224
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/232014
dc.description.abstract Lähes jokainen yritys tarvitsee nykypäivänä liiketoiminnassaan IT-alan ammattilaisten ja erityisesti ohjelmistokehittäjien apua. Pula osaavista työntekijöistä on saanut yritykset investoimaan yhä enenevissä määrin työnantajabrändäämiseen, jonka avulla organisaatiot pyrkivät luomaan mahdollisimman houkuttelevan kuvan itsestään työnantajana houkutellakseen kaikkein pätevimpiä työntekijöitä yritykseensä. Tämän pro gradu -tutkielman lähtökohtana on selvittää ohjelmistokehittäjien näkökulmasta, minkälaista työnantajaa ohjelmistoalalla pidetään houkuttelevana, miten yritysten työnantajabrändäämiseen suhtaudutaan ja minkälaisena työnantajabrändiviestinnän vaikuttavuus koetaan. Lisäksi tutkimuksella selvitetään kohderyhmän sosiaalisen median käyttöasteen vaikutusta heidän suhtautumiseensa työnantajabrändäämistä kohtaan. Ohjelmistokehittäjät on valittu tutkimuksen kohderyhmäksi heidän erityisen asemansa työmarkkinoilla vuoksi. Tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena ja tutkimustulosten analysoinnissa on hyödynnetty tilastollisia menetelmiä. Tutkimusaineisto on kerätty touko-kesäkuussa 2017 itsevalikoituvalla verkkokyselyllä. Kyselylinkki julkaistiin tutkijan sosiaalisen median profiileissa ja välitettiin suoraan useiden suomalaisten ohjelmistoyritysten sisäisiin viestintäkanaviin. Aineisto on analysoitu tilastollisia tunnuslukuja ja ristiintaulukointia hyödyntäen. Lisäksi mahdollisuus aineiston tiivistämiseen on testattu faktorianalyysillä ja aineistossa havaittujen vastauserojen tilastollista merkitsevyyttä on testattu χ2-riippumattomuustestillä ja t-testillä. Analyysissä tutkimustuloksia peilataan aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin. Tutkimuksessa hyödynnetään muun muassa Pierre Berthonin ym. luomaa työnantajan houkuttelevuutta mittaavaa EmpAt-mallia sekä Tim Amblerin ja Simon Barrown työnantajabrändi-termiin perustuvaa ja sitä hyödyntävää tutkimusta. Tutkimustulokset viittaisivat siihen, että ohjelmistoalalla työnantajan houkuttelevuutta kasvattavat erityisesti yrityksen sosiaaliset ja innovatiiviset piirteet. Yksittäisten yrityksen houkuttelevuutta työnantajana kasvattavien piirteiden sijaan, yritysten tulisi kuitenkin keskittyä luomaan useammalla tasolla toimivaa työyhteisöä samalla varmistaen, että ohjelmistokehittäjät pääsevät työskentelemään innovatiivisten projektien parissa. Tutkimustulosten perusteella näyttäisi myös siltä, että työnantajabrändäämiseen suhtaudutaan pääasiassa positiivisesti. Yrityksiltä toivotaan muutakin kuin suoraan omaa liiketoimintaa koskevaa viestintää ja yritysten toivotaan myös sisäisesti kiinnittävän huomiota työntekijöiden viihtyvyyteen. Tutkimustulokset antavat lisäksi viitteitä siitä, että työnantajabrändiviestinnän vaikutus koetaan lähtökohtaisesti positiivisena. Viestinnän nähdään vaikuttavan vahvemmin kohderyhmän mielikuviin kuin toimintaan, mutta vaikutus toimintaan nähdään niin ikään ennemmin positiivisena kuin negatiivisena. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject työnantajabrändi fi
dc.subject työnantajabrändääminen fi
dc.subject houkutteleva työnantaja fi
dc.subject ohjelmistokehittäjät fi
dc.title Ei ne palkat ja pallomeret, vaan ne fiksut työkaverit : Ohjelmistokehittäjien näkemyksiä työnantajabrändäämisestä fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Viestintä fi
dc.subject.discipline Media and Communication Studies en
dc.subject.discipline Medier och kommunikation sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201802051224

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Matilainen_Viestinta.pdf 2.039Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record