Katkenneet läheisverkostosijoitukset lastensuojeluasiakirjojen valossa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201802051206
Title: Katkenneet läheisverkostosijoitukset lastensuojeluasiakirjojen valossa
Author: Viherlaakso, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassani analysoin, mitkä tekijät lastensuojeluasiakirjoissa tunnistetaan liittyviksi läheisverkostosijoituksen katkeamiseen sekä sitä, miten lastensuojelun arviointityöskentely näkyy näissä asiakirjoissa. Läheisverkostosijoituksia on todettu katkeavan enemmän kuin muita sijoituksia. Samaan aikaan lastensuojelulaki velvoittaa perhehoidon ensisijaisuuteen lasta sijoitettaessa. Lastensuojelulaki velvoittaa myös läheisverkoston kartoittamiseen lapsen sijaishuoltopaikkaa mietittäessä. Tässä tutkielmassa tarkastelen sijoitusten katkeamista lastensuojelun arviointiin ja dokumentointiin kiinnittyvän keskustelun näkökulmista. Asiakirjoihin perustuva tutkimusaineisto koostui Espoon kaupungin vuosina 2014- 2016 katkenneista läheisverkostostosijoituksista. Katkenneita läheisverkostosijoituksia oli yhteensä kaksitoista kappaletta. Aineisto koostui sijaishuollon muutospäätöksistä, näiden liitteistä sekä mahdollisista hallinto-oikeuden päätöksistä näiden liitteineen. Näiden lisäksi syventävänä aineistona toimivat lasten huostaanottopäätökset sijoituksen alusta tai vaihtoehtoisesti kiireellisen sijoituksen ja kiireellisen sijoituksen jatkamista koskevat päätökset. Tämän lisäksi aineistoon kuului vuosien 2015–2016 aikana tehdyt asiakassuunnitelmat. Yhteensä analysoitavaa aineistoa oli 350 sivua. Analysoin aineiston sisällönanalyysilla. Katkenneiden läheisverkostosijoitusten taustatekijät on jaettavissa neljään eri teemaan, jotka ovat sijoituksen taustatekijät, sijaisvanhempien kasvatuskykyyn liittyvät tekijät, sijaisperheeseen/biologiseen perheeseen ja ympäristöön liittyvät tekijät sekä sijoitettuun lapseen liittyvät tekijät. Tutkimuksen mukaan läheisverkostosijoituksen katkeamisen taustalla vaikuttaa merkittävästi sijaisvanhempien jaksamiseen ja kasvatuskykyyn liittyvät kysymykset, yhteistyövaikeudet lastensuojelun perhehoidon kanssa, erilaiset rooliristiriidat sekä sijoitetun lapsen oireilu ja kasvatukselliset erityistarpeet. Läheisverkostosijoitus on vaativa sijoitusmuoto ja sijoituksen onnistuminen vaatii paljon sekä läheisverkostovanhemmilta että sosiaalityöntekijöiltä. Läheisverkostovanhempien valintaan, valmennukseen ja sijoituksen aikaiseen tukeen on kiinnitettävä paljon huomiota.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201802051206
http://hdl.handle.net/10138/232042
Date: 2017
Subject: Lastensuojelu
perhehoito
katkenneet läheisverkostosijoitukset
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record