The effects of competition and regulation on quality in physiotherapy

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201802053103

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: The effects of competition and regulation on quality in physiotherapy
Author: Pekola, P
Publisher: Kela
Date: 2018
Belongs to series: Studies in social security and health 148
ISBN: 978-952-284-033-2 (print)
978-952-284-034-9 (pdf)
ISSN: ISSN-L 1238-5050
ISSN 1238-5050 (print)
ISSN 2323-7724 (pdf)
URI: http://hdl.handle.net/10138/232060
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201802053103
Abstract: Erilaisten markkinamekanismien käyttö on yleistynyt eri maiden terveyspalveluissa. Yleisesti ajatellaan, että kilpailu lisää laatua erityisesti silloin, kun hinnat ovat kiinteät ja asiakkaat voivat vapaasti valita palveluntuottajansa. Intuitiivisesti järjestelmä toimii seuraavasti: kilpailun kiristyessä valinnanvapauden myötä asiakkaat valitsevat tuottajikseen parempaa laatua tuottavat yksiköt, ja siten parempaa laatua tuottavien yritysten voitot kasvavat. Aikaisemmat kilpailua ja laatua käsittelevät tutkimukset analysoivat enimmäkseen sairaalamarkkinoita, ja tutkimuksia on tehty erityisesti Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kilpailun ja sääntelyn vaikutuksia laatuun Kelan järjestämissä vaikeavammaisten fysioterapiapalveluissa. Näin ollen tämä väitöskirja laajentaa aikaisemman kirjallisuuden näkökulmaa kuntoutuspalveluihin, kuten fysioterapiaan, joita ei ole aikaisemmin tästä näkökulmasta tutkittu. Yleensä Kela järjestää fysioterapiapalvelut kilpailuttamalla tuottajat. Osallistuessaan kilpailutukseen yritykset määrittelevät tarjouksessaan sekä hinnan että laadun, ja Kela pisteyttää nämä tekijät. Sopimuskaudella 2011–2014 fysioterapiapalveluiden järjestämisessä kokeiltiin kiinteähintaista palveluseteliä kahdessa Kelan vakuutuspiirissä. Tässä järjestelmässä sopimuksen saaneet yritykset tuottivat voittoa vain, jos asiakkaat valitsivat heidät tuottajakseen. Fysioterapian asiakkaat eivät maksa palvelusta omavastuuta. Edellä mainittu toimintaympäristön muutos todennäköisesti vaikutti yritysten insentiiveihin tuottaa laatua. Tulokset osoittivat, että kilpailu laski laatua huolimatta siitä, miten palvelut järjestettiin tai miten hinta määräytyi. - Englanninkielinen julkaisu
Description: 132 s.
Subject: competition
regulation
quality
prices
customers
freedom of choice
health services
rehabilitation
rehabilitation services
physiotherapy
disabled persons
service vouchers
incentives
kilpailu
sääntely
laatu
hinnat
asiakkaat
valinnanvapaus
terveyspalvelut
kuntoutus
kuntoutuspalvelut
fysioterapia
vammaiset
vaikeavammaiset
palvelusetelit
kannustimet
Order price: 30,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia148.pdf 683.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record