Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201802063157

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa
Author: Romakkaniemi, M; Lindh, J; Laitinen, M
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 147
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
ISBN: 978-952-284-031-8 (nid.)
978-952-284-032-5 (pdf)
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten aikuisten osallisuutta sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen asiakkaina Rovaniemellä, Kittilässä ja Inarissa. Tutkimuksen aineisto koostuu 24 nuoren yksilöhaastatteluista, neljästä sosiaalisen kuntoutuksen palveluntuottajien ryhmähaastattelusta sekä tilastoaineistosta. Nuorten aikuisten osallisuuden tukemisessa korostuu nuorten kokemustiedon, paikallisuuden ja paikallisen kulttuurin merkitykset. Erityisesti kokemustiedon huomioiminen tarjoaa nuorille aikuisille väylän vaikuttaa sosiaalisen kuntouksen palveluprosessiin. Nuorten aikuisten haastatteluista erottuu neljä erilaista toimijuuden roolia (positiota): omaan kuntoutumiseen panostava, yhteisöllinen vastuunkantaja ja toiminnan kehittäjä, etsijä sekä ajelehtija. Eri toimijuuden roolit vaikuttavat siihen, millainen merkitys sosiaalisella kuntoutuksella on nuorille aikuisille. Sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamiseen vaikuttaa samanaikaisesti useita ammatillisia ajattelu- ja toimintatapoja (rationaliteetteja). Tärkeää on erityisesti yhteisöllinen toiminta, jossa nuorta tuetaan osana paikallisyhteisöään ja sosiaalisia verkostojaan. Monialaisen yhteistyön merkitys korostuu sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamisessa. Sosiaalinen kuntoutus on vielä käsitteenä, palveluna ja ammattikäytäntöinä osin jäsentymätöntä sekä työntekijöille että asiakkaille. Tutkimuksen perusteella sosiaalisen kuntoutuksen sisällölliselle ja käsitteelliselle kehittämiselle on selkeä tarve.
Description: 127 s.
URI: http://hdl.handle.net/10138/232086
URN:NBN:fi-fe201802063157
Date: 2018
Subject: kuntoutus
sosiaalinen kuntoutus
osallisuus
nuoret aikuiset
asiakkaat
asenteet
elämäntilanne
paikallisuus
kulttuuritausta
identiteetti
Lappi
Order price: 30,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia147.pdf 986.5Kb PDF View/Open
Tutkimuksia147LIITTEET.pdf 275.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record