Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201802063157

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Nuorten aikuisten osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus Lapissa
Tekijä: Romakkaniemi, M; Lindh, J; Laitinen, M
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 147
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
ISBN: 978-952-284-031-8 (nid.)
978-952-284-032-5 (pdf)
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten aikuisten osallisuutta sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen asiakkaina Rovaniemellä, Kittilässä ja Inarissa. Tutkimuksen aineisto koostuu 24 nuoren yksilöhaastatteluista, neljästä sosiaalisen kuntoutuksen palveluntuottajien ryhmähaastattelusta sekä tilastoaineistosta. Nuorten aikuisten osallisuuden tukemisessa korostuu nuorten kokemustiedon, paikallisuuden ja paikallisen kulttuurin merkitykset. Erityisesti kokemustiedon huomioiminen tarjoaa nuorille aikuisille väylän vaikuttaa sosiaalisen kuntouksen palveluprosessiin. Nuorten aikuisten haastatteluista erottuu neljä erilaista toimijuuden roolia (positiota): omaan kuntoutumiseen panostava, yhteisöllinen vastuunkantaja ja toiminnan kehittäjä, etsijä sekä ajelehtija. Eri toimijuuden roolit vaikuttavat siihen, millainen merkitys sosiaalisella kuntoutuksella on nuorille aikuisille. Sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamiseen vaikuttaa samanaikaisesti useita ammatillisia ajattelu- ja toimintatapoja (rationaliteetteja). Tärkeää on erityisesti yhteisöllinen toiminta, jossa nuorta tuetaan osana paikallisyhteisöään ja sosiaalisia verkostojaan. Monialaisen yhteistyön merkitys korostuu sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamisessa. Sosiaalinen kuntoutus on vielä käsitteenä, palveluna ja ammattikäytäntöinä osin jäsentymätöntä sekä työntekijöille että asiakkaille. Tutkimuksen perusteella sosiaalisen kuntoutuksen sisällölliselle ja käsitteelliselle kehittämiselle on selkeä tarve.
Kuvaus: 127 s.
URI: http://hdl.handle.net/10138/232086
URN:NBN:fi-fe201802063157
Päiväys: 2018
Avainsanat: kuntoutus
sosiaalinen kuntoutus
osallisuus
nuoret aikuiset
asiakkaat
asenteet
elämäntilanne
paikallisuus
kulttuuritausta
identiteetti
Lappi
Tilaushinta: 30,00 euroa


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Tutkimuksia147.pdf 986.5KB PDF Avaa tiedosto
Tutkimuksia147LIITTEET.pdf 275.0KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot