Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/232224

Citation

Harjuniemi , T , Herkman , J & Ojala , M 2015 , ' Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä ' , Media ja viestintä , Vuosikerta. 38 , Nro 1 , Sivut 1-22 . < https://mediaviestinta.fi/blogi/eurokriisin-politisoituminen/ >

Title: Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä
Author: Harjuniemi, Timo; Herkman, Juha; Ojala, Markus
Contributor: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Date: 2015
Language: fin
Belongs to series: Media ja viestintä
ISSN: 1798-3827
URI: http://hdl.handle.net/10138/232224
Abstract: Artikkelissa analysoidaan suomalaisten sanomalehtien tapaa politisoida eurokriisi vuosina 2010–2012. Politisoinnilla viitataan lehtien tapoihin tuottaa vaihtoehtoisia näkemyksiä ja ratkaisumalleja kriisistä sekä tuoda julkiseen keskusteluun erilaisia toimijoita. Tutkimuksen aineisto koostuu 971 eurokriisiä käsitelleestä lehtiartikkelista, jotka kerättiin Helsingin Sanomista, Kauppalehdestä, Kalevasta ja Ilta-Sanomista. Tutkimus on osa Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin johtamaa kansainvälistä hanketta, jossa vertaillaan kymmenen EU-maan lehtien eurokriisijulkisuutta. Analyysin perusteella lehdistö käsitteli eurokriisiä enimmäkseen talouden näkökulmasta ja politisoi sitä pääosin erilaisten talouspoliittisten tulkintojen ja ratkaisutapojen kautta. Lehdistön hallitsevat kriisitulkinnat mukailivat eurooppalaisen päätöksentekoeliitin näkemyksiä, ja vaihtoehtoiset näkökulmat olivat harvinaisia. Vaihtoehtojen vähäisyyttä selittää pääosin se, että lehdistö suosi lähteenään varsin yksimielisesti esiintynyttä eurooppalaista päätöksentekoeliittiä. Myös ekonomisteilla oli merkittävä rooli julkisuudessa, ja he toivat keskusteluun jonkin verran vaihtoehtoisia näkemyksiä. Sen sijaan kansallisten poliitikkojen ja erityisesti kansalaisyhteiskunnan edustajien merkitys julkisuudessa jäi vähäiseksi. Yleissanomalehdet mukailivat eniten päätöksentekoeliittiä, talous- ja iltapäivälehti toivat keskusteluun hiukan useammin vaihtoehtoisia ääniä. Käsittelemällä kriisiä yksiäänisesti suomalainen lehdistö onnistui kaikkiaan varsin heikosti eurokriisin politisoimisessa.
Subject: 518 Media- ja viestintätieteet
euro crisis
EU journalism
politicisation
elite
economic policy
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
64_1_110_1_10_20150318.pdf 349.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record