Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/232224

Citation

Harjuniemi , T , Herkman , J & Ojala , M 2015 , ' Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä ' , Media ja viestintä , Vuosikerta. 38 , Nro 1 , Sivut 1-22 . < https://mediaviestinta.fi/blogi/eurokriisin-politisoituminen/ >

Title: Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä
Alternative title: The politicization of the eurozone crisis in Finnish newspapers
Author: Harjuniemi, Timo; Herkman, Juha; Ojala, Markus
Contributor organization: Sosiaalitieteiden laitos
Viestintä
Date: 2015
Language: fin
Belongs to series: Media ja viestintä
ISSN: 1798-3827
URI: http://hdl.handle.net/10138/232224
Abstract: Artikkelissa analysoidaan suomalaisten sanomalehtien tapaa politisoida eurokriisi vuosina 2010–2012. Politisoinnilla viitataan lehtien tapoihin tuottaa vaihtoehtoisia näkemyksiä ja ratkaisumalleja kriisistä sekä tuoda julkiseen keskusteluun erilaisia toimijoita. Tutkimuksen aineisto koostuu 971 eurokriisiä käsitelleestä lehtiartikkelista, jotka kerättiin Helsingin Sanomista, Kauppalehdestä, Kalevasta ja Ilta-Sanomista. Tutkimus on osa Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin johtamaa kansainvälistä hanketta, jossa vertaillaan kymmenen EU-maan lehtien eurokriisijulkisuutta. Analyysin perusteella lehdistö käsitteli eurokriisiä enimmäkseen talouden näkökulmasta ja politisoi sitä pääosin erilaisten talouspoliittisten tulkintojen ja ratkaisutapojen kautta. Lehdistön hallitsevat kriisitulkinnat mukailivat eurooppalaisen päätöksentekoeliitin näkemyksiä, ja vaihtoehtoiset näkökulmat olivat harvinaisia. Vaihtoehtojen vähäisyyttä selittää pääosin se, että lehdistö suosi lähteenään varsin yksimielisesti esiintynyttä eurooppalaista päätöksentekoeliittiä. Myös ekonomisteilla oli merkittävä rooli julkisuudessa, ja he toivat keskusteluun jonkin verran vaihtoehtoisia näkemyksiä. Sen sijaan kansallisten poliitikkojen ja erityisesti kansalaisyhteiskunnan edustajien merkitys julkisuudessa jäi vähäiseksi. Yleissanomalehdet mukailivat eniten päätöksentekoeliittiä, talous- ja iltapäivälehti toivat keskusteluun hiukan useammin vaihtoehtoisia ääniä. Käsittelemällä kriisiä yksiäänisesti suomalainen lehdistö onnistui kaikkiaan varsin heikosti eurokriisin politisoimisessa.The paper analyses how Finnish newspapers politicized the Euro Crisis in 2010–2012. By politicization we refer to the ways papers introduce alternative interpretations, solutions and public actors to the Crisis. The sample of the analysis consists of 971 journalistic articles discussing the Euro Crisis and was collected from Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Kaleva and Ilta-Sanomat. The study is part of the comparative research project “The Euro Crisis, Media Coverage, and Perceptions of Europe within the EU” directed by the Reuters Institute at the University of Oxford. According to our analysis the Finnish newspapers discussed the Crisis mainly from an economic point of view. Therefore they politicized the Crisis primarily by introducing economic-political interpretations of the causes of and responses to the crisis. The dominant views in the press closely followed those of the European decision-making elite, and alternative views were uncommon. The infrequency of economic policy alternatives in the public discussion is primarily explained by the public unanimity of European decision-makers’ and their position as favored sources of the press. Also economists enjoyed a significant role as news sources, and they slightly diversified the public discussion on the Crisis. The role of local politicians and representatives of civic society was significantly smaller. The general newspapers echoed European policy-makers the most intimately, whereas the economic and the afternoon paper manifested a little more variety in their approaches. However, in general Finnish newspapers discussed the Crisis very uniformly and thus politicized it rather poorly.
Subject: 518 Media- ja viestintätieteet
euro crisis
EU journalism
politicisation
elite
economic policy
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
64_1_110_1_10_20150318.pdf 349.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record